Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2017 Aydın Arat - MMO İstanbul Şb. Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknik Birim Sor. Yazdır

Asansörlerin bakım ve onarımında belirlenen EN 81-1+A1 Elektrikli Asansör ve EN 81-2 +A3 Hidrolik Asansör standartları artık tarih oluyor.

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) elektrikli ve hidrolik asansörler için standartları birleştirme kararı alarak 30 Ağustos 2017 tarihinden itibaren EN 81-20/50 ve EN 81-1/2 +A3 standartlarının yürürlükte kalmasını kararlaştırdı. Yeni standart yükümlülüğü ile birlikte piyasaya arz edilmiş mevcut asansörler yeni standarttan etkilenmeyecek, bu asansörlere 81-1/2 standartları uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Bu yeni uygulamaya konan standart ile birlikte asansör sektöründe çok fazla değişim gerçekleşeceğini dile getiren MMO Asansör Birimi Teknik Sorumlusu Aydın Arat, bu değişimin asansör montaj aşamasını, sertifikasyonlarını ve asansör imalat aşamasını etkileyeceğini söyledi. Arat, bu değişimin asansörleri kullananlar ve sektördeki kişiler için daha güvenli ve konforlu olacağını ayrıca ’EN 81-20/50 standardı yürürlüğe girmeden sektörün bu değişimlerden haberdar olması büyük önem taşıdığını belirtti.

MMO Asansör Birimi Teknik Görevlisi Aydın Arat, yeni asansör standardını şöyle sıraladı:

  • Kuyu, Kabin ve Makine Dairesi aydınlatma şiddetleri artacak ve netleşecek.
  • Kuyu alt boşluğunda ve kuyu üst boşluğunda daha güvenli geniş alanlar zorunlu hale getirilecek.
  • Kuyu dibi acil durdurma tertibatı ve kuyu alt boşluğuna bakımcı kumandası hakkında yeni şartlar getirilecek.
  • Kuyu duvarı, kabin duvarı dayanımları artırıldı. Kabin duvarlarının yanmazlığı için sertifikasyonlar oluşturulması şartı getirilecek.
  • Kabin kapısı ve durak kapısı dayanımları artırılacak, durak kapılarının yanmazlık ve dayanım deneylerinden geçmiş olmaları şartı getirilecek.
  • Kuyu alt boşluğuna erişim için kullanılan merdivenin özellikleri netleştirilecek.
  • Küçük yabancı cisimlerin sıkışmasını önlemek için kapı fotoselinin (ışık perdesi) aralığı geliştirilecek.
  • Makine dairesi yatay açıklıkları artırılacak.
  • Kabin üstü korkuluğun boyutları iyileştirilecek.

Ağustos’ta uygulamaya konacak olan standardın getirdiği yeniliklerin çok fazla olduğunu dile getiren Arat, ‘’Asansör sektöründe kaosun oluşmaması için 30 Ağustos 2017 de yürürlüğe girecek olan EN 81-20/50 standartlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Asansör sektöründe bulunan tüm birimlerin (asansör taahhüt ve montaj firmaları, tasarım ve imalat firmaları, belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, ilgili bakanlıklar vb.) birbiriyle iletişim halinde olması, gerekli bilgilendirmelerin ve eğitimlerin yapılması önem arz etmektedir’’ dedi.