Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

Yayın Tarihi 1 Eylül 2016 Yazdır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını hazırladığı Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB yayımlanarak 29 Haziran’da yürürlüğe girdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını hazırladığı Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB, 29 Haziran2016 tarihli, 29757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarına ilişkin gerekleri, bunların piyasaya arzı ve denetimini düzenleyen yönetmeliğin amacı şöyle açıklandı: “Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.”

Yönetmelikte düzenlemeler, aşağıdaki ana başlıkları içeriyor:

  • Serbest Dolaşım, Piyasaya Arz Etme, Piyasada Bulundurma ve Hizmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri ve Asansörün Monte Edildiği Binalar ve İnşaatlar
  • İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri
  • Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Uygunluğu
  • Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar
  • Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimi.