Üç Kat ve Yukarısına Asansör Yeri Zorunlu

Yayın TarihiOcak-Şubat, 2019 Yazdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Aralık 2018 tarihindeResmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisinin zorunlu olması şartı getirildi. Ayrıca daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilecek.

Yönetmelikte ayrıca, Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunlu olacak. Kat alanı 800 m2’den ve bodrum kat dahil kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ise asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Aynı maddenin devamında, “Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.” şartının aranacağı belirtildi.