Türkiye ASFED, PGD Yönetmeliği için Hazırladığı Raporu Bakanlığa Sundu

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2020 Yazdır

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu, Çelişkili durumların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği’nde (PGD) düzenlemeye giden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 18 Haziran 2020 tarihinde görüşlerini bir rapor halinde sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlemeye gittiği, Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği ile ilgili bir taslak üzerinde çalışarak, konu hakkındaki görüşlerini bakanlık ilgili birimine bir rapor halinde ileten Türkiye ASFED, çalışmasını üye 17 derneğin yönetim kurulundan görüş alarak, Türkiye ASFED Teknik Komite’sinin Başkanlığında hazırladı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 17 asansör ve yürüyen merdiven derneğinin dahil olduğu çalışmalarda, piyasada yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak, uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilmesi hedeflendi.

Federasyon Teknik Komitesi Başkanlığında hazırlanan raporda; MADDE 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14 için görüş ve öneriler açıklanarak, ilgili maddeler üzerine teklifler hazırlayan Türkiye ASFED, yaptığı değerlendirmede farklı uygulama ve yorumlarına sebep olmuş ve pek çok firmanın mağduriyeti ile sonuçlanmış davaları da dikkate aldı.

Diğer ilgili kurumlardan da gelen değerlendirmeler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından son şekli verilecek olan PGD yönetmeliğinin bu yıl içerisinde uygulamaya girmesi bekleniyor.