TMMOB, 2019 Yılının Finalini Sanayi Kongresi ile Yaptı

Yayın TarihiOcak-Şubat, 2020 Yazdır

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde düzenlenen 22’nci TMMOB Sanayi Kongresi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” ana temasıyla toplanan kongrenin açılış konuşmaları Oda Başkanı Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay tarafından yapıldı.

İki yılda bir düzenlenen etkinlikte ilk olarak Oda Başkanı Yunus Yener söz aldı. Düzenlenen etkinliğin, odanın toplamda sayısı elliyi aşan kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin her dönemdeki finali olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Bugünkü durumda sanayinin rafa kaldırıldığını, sanayileşme iddialarının geçmişte kaldığını dile getiren Yener, “Sanayisizleşmenin ve kalkınma politikalarının terk edilişinin toplumsal sonuçlarını özellikle sanayiyle ilgili meslek alanlarımızda ve işsizlik ile yoksulluğun artışında görüyoruz.” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresinin, tam 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin takipçisi olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

Son 20 yıllık dönemi “sanayileşme” kavramıyla değil, “sanayisizleşme” kavramıyla özdeşleşmiş durumda diyen Koramaz, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine baktığımızda, büyük bir bölümünün özelleştirilen eski KİT’lerden, 1930’lu yıllardan itibaren devlet teşvikiyle kurulan sanayi kuruluşlarından ve doğrudan dış yatırımlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu listede AKP döneminde kurulan tek bir sanayi kuruluşuna bile rastlamıyoruz.” dedi. Ayrıca Koramaz; “Türkiye’nin en zengin insanları listesine baktığımızda ise bunları büyük bir çoğunluğunun AKP döneminde, özellikle inşaat ve gayrimenkul işleriyle yükselişe geçen isimlerden oluştuğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kongrenin açılış oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav’da Küresel Eğilimler ve Gelecek başlıklı bir sunuş yaptı.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un başkanlığını yaptığı Bunalımdaki Türkiye konulu ikinci oturumda ise Prof. Dr. Özgür Orhangazi Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Kriz Dinamikleri, Mustafa Sönmez 2019 Krizi: Nereden Nereye?, Prof. Dr. Aziz Konukman Plansız, Sahipsiz Bir Kalkınma Planı Örneği: 11’inci Kalkınma Planı başlıklı bildirileri sundular.

Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü konulu bildiriyi sunduğu üçüncü oturumdan sonra, Sektör Raporları başlıklı dördüncü oturumda MMO ve TMMOB’ye bağlı diğer Odalardan gelen raporların sunuşu yapıldı.

Kongrenin ikinci günü ise MMO’nun hazırladığı Kriz ve Mühendisler başlıklı anket araştırması sonuçları; Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Doç. Dr. Serkan Öngel, Kaya Güvenç ve Mehmet Atilla Güler’in katıldığı oturumda ele alındı. Bu oturumun ardından yönetmenliğini Doç. Dr. Çiğdem Boz’un yaptığı İktisatçı belgeselinin gösterimi yapıldı. Sonraki oturumda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu video konferans yöntemi ile Teknoloji ve Toplum konulu bir sunum yaptı.

İkinci günün son oturumu, MMO Başkanı Yunus Yener başkanlığında yapılan ve Teknolojik Gelişmeler ve Emek başlığı altında; Prof. Dr. Erinç Yeldan Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası, Prof. Dr. Serdal Bahçe Emeğin Yeni Topografyası ve Kapitalizmin Yeni Fay Hatları, Aslı Aydın Robotik Üretim ve İstihdam, Dr. Özgür Narin Sanayi 4.0 ve Yapay Zekanın Toplumsal Sınırları ve Olanakları başlıklı bildirileri sundular.

İki gün süren ve bu yıl yirmi ikincisi gerçekleştirilen Sanayi Kongresinde, dünyada ve ülkemizde ekonomik, siyasal, toplumsal gelişmeleri ve eğilimleri, sanayinin durumunu, mühendisliği, emek süreçlerini ve teknolojik gelişmeleri bunalım öğeleri eşliğinde ele alındı. Kongreye sunulan bildiriler de kongrenin ardından kitap olarak basılarak kamuoyunun kullanımına sunulacak.