Planlı İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2021 Yazdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Temmuz 2021 tarihinde 31538 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve ortak alan” ibaresi “veya bağımsız bölüm” olarak değiştirildi. Bununla ilgili olarak, “asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan bodrum katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.” ibaresi getirildi. Bu değişiklikle birlikte daha önceleri birçok tartışmaya ve itiraza konu olan ve kullanılmayan bodrumlara erişim zorunluluğu da ortadan kaldırılmış oldu.

Ayrıca küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklıklar nedeniyle su tasarrufu sağlamak için “2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. “ibaresi eklendi.

Son olarak yeni yönetmelik değişikliğinde yüksekliği 15 metreden fazla olmayan elektronik haberleşmeye konu baz istasyonlarının ruhsatlandırılması ile alakalı da bir dizi düzenleme getirildi.