Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunluluğu Yürürlüğe Girdi

Yayın TarihiMayıs-Haziran, 2020 Yazdır

Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 6 Nisan 2019 tarihinde 30737 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör İşletme ve bakım Yönetmeliğinde yer alan, bakım, onarım ve servis hizmeti veren firmaların mesleki sorumluluk sigorta zorunluluğu 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda asansör yetkili servislerinin, bakım, onarım ve servis hizmetiyle ilgili mesleki hata veya ihmaller nedeniyle ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin liralık mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yönetmeliğin; Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ve Yetkili Servis ile İlgili Şartların yer aldığı 4. Bölüm’ün 13’üncü Maddesi’nin 12’inci fıkrasında bulunan kararın tam metni şöyle:

“Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.”

Yönetmelik; Asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmalarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin tescil edilmesinde uygulanacak işlemler, asansörlerin bakım işlemlerinin yapılması ile ilgili kurallar ve bakım kapsamında yapılması gereken işlemler, asansörlerin garanti kapsamı ile ilgili detaylar, satış sonrası hizmetleri, asansör bakımıyla ilgili olarak yetkili servislerin taşıması gereken özellikler ile yükümlülükleri ve hizmet denetimleri gibi alanlarda düzenlemeleri kapsıyor.