İzmir’de Tasarım ve Teknoloji Konuşuldu

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2018 Yazdır

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen İzmir Asansör Sempozyumu ve sergisi, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşti.

Bu yıl “Tasarım ve Teknoloji” teması ile 543`ü kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1.400 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik 3 gün sürdü. 13 kurum tarafından desteklenen sempozyum boyunca 10 oturumda 29 bildirinin de sunumu yapıldı.

İlköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla asansör ve Yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı konusunda eğitim çalışması, “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı” ve “Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konularında 2 eğitim, asansör periyodik kontrolleri konusunda ise “Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiye 24 kurum ve firma stant açarken, katılımcılar sergilenen yeni ürün ve teknolojileri görme imkânı buldular.

Sempozyum MMO Ritim Topluluğu’nun güzel bir dinletisi ile başladı. Müteakiben başlayan açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan MMO Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin: “Sempozyumumuzda, öncelikle ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri irdeleyerek, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerini tartışmayı hedefliyoruz. Bu etkinlik ile ülkemizde sayısı 800 bini aşan asansörlere ilişkin, ilgili sektörde üretim ve üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve bunların çözüm önerileri ortaya konulacaktır” dedi.

EMO İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, asansör alanında mühendisliğin önemine dikkat çekerek, sektörde mühendis emeği oranı artırılmadan, planlı, sağlıklı, güvenli, teknolojik ve standartlara uygun üretim yapılamayacağını vurguladı. Uğurlu, “Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketler ile rekabet etmek için, mühendis odaklı bir sektör yaratmak, teknolojik gelişmeleri takip edip, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu alandaki yetişmiş iyi eğitimli işgücümüz aynı zamanda Ar-Ge yapacak, teknoloji geliştirecek niteliktedir” diye konuştu. MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de, Odanın iletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmayı önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti. Yener, “A tipi muayene kuruluşu olarak asansör periyodik kontrollerinde görev alan odamız, konuyla ilgili gerekli eğitimleri ve vasıflandırma süreçlerini tamamlamış 278 mühendis ile bu süreci yürütürken, periyodik kontrollere başladığımız günden bu yana bu sayıdan daha fazlası mühendis sektöre kazandırmış bulunmaktadır. Odamızın yaptığı kontrollerde; 2012 yılında asansörlerin yüzde 79’u, 2013 yılında yüzde 63,30’u, 2014 yılında yüzde 52’si, 2015 yılında yüzde 41’i; 2016 yılında yüzde 40,2’si, 2017 yılında yüzde 22,5’i, 2018 yılı ilk sekiz ayı itibarıyla da yüzde 28’inin kullanımı sakıncalı bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek konuşmasında, asansör alanında kamusal denetiminin zorunlu olduğuna dikkat çekerken, “Mühendislik alanlarındaki denetimsizlik hem hizmet üretimini gerçekleştirenlerin hem de üretilen hizmetten yararlanan insanların can ve mal güvenliklerinin tehlikeye atılması anlamına gelmektedir. Ancak bu süreç mühendisleri dışlayan şirketleşmelere açılmıştır” dedi.

Açılışın son konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı. Koramaz, bilim ve teknolojiye hâkim ülkelerin dünyaya da egemen olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, tasarım ve teknoloji alanında gelişme doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına ve yerli üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Koramaz, “Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür” dedi.

Konuşmaların ardından oda ve sektör temsilcileri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Sempozyum düzenleme Kurulu sergi alanlarını gezerek katılımcılarla sohbet edip, sergiledikleri ürünlerle ilgili bilgi aldı.

“Tasarım ve Teknoloji” temasıyla gerçekleştirilen Sempozyumun “Asansör Montaj Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Yüksekte Çalışma” ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Asansör Sektöründe Uyum Süreci Uygulamaları” konulu ilk oturumuna AYSAD Başkanı Sefa Targıt başkanlık yaptı. Kartal Belediyesi’nden Adem Doğan, İstanbul Gedik Üniversitesi’nden Oktay Tan özellikle yüksekte çalışan asansör montaj ve bakım elemanlarına yönelik iş güvenliği konularında bilgiler verdi. Firmaların çalışanlarına sadece KKD verip sahaya göndermesinin yeterli olmadığını, bunun yanı sıra bu konuda gerekli eğitimlerin de verilip takip ve kontrol mekanizmalarının da gerektiği belirtildi. AYSAD Hukuk Müşaviri Ali Osman Özdilek ise firmalara ve çalışanlara ait bilgilerin paylaşımında çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, yakın zamanda hayata geçecek olan VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) hakkında uyarılarda bulundu.

İlk günün ikinci oturumunda Gülefer Mete’nin başkanlığında “İnsan ve Yük Asansörlerinin İtfaiyeci Asansörü Olarak Kullanılması”, Hidrolik Asansörlerde Yenilikler ve Bilinmesi Gerekenler” ve “81-70:2018 Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Günün son etkinliği Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci konulu çalıştay oldu. Çalıştay Başkanlığını EMO İzmir Şubesi’nden Bülent Çarşıbaşı’nın yaptığı etkinlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Gökhan Yazıcı Onaylanmış Kuruluşların uyması gereken kurallar ile onaylanma ve denetlenme süreçleri hakkında bilgiler verdi. Onaylanmış Kuruluş olarak görev yapan TSE’nin bu alandaki faaliyetleri hakkında ise Ümit Sevim bilgilendirme yaptı. TÜRKAK adına çalıştaya katılan Ömer Karavelioğlu da Onaylanmış Kuruluşların akreditasyonuna ait süreci katılımcılarla paylaştı. AYSAD adına çalıştaya katılan Fevzi Yıldırım sektör mensubu olarak Onaylanmış Kuruluşlarla yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve yaşanan sorunlarla ilgili önerilerini dile getirdi. EMO ve MMO adına sırasıyla Serdar Tavaslıoğlu ve Berkay Eriş odalar açısından durum değerlendirmesi yaptılar. Çalıştayda Asansörlerin yönetmelik doğrultusunda onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluk verilip daha sonra tescil kontrolünde uygunsuzluk verilmesinin yönetmeliğe aykırı bir durum olduğu belirtilerek bu hususa dikkat çekildi.

Sempozyumun ilk gün yan etkinliklerinde ise EMO İzmir Şubesi’nden Bülent Çarşıbaşı çocuklara yönelik faydalı bir sunum gerçekleştirdi. Çocuk Eğitimi konulu etkinlikte “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı” konulu eğitime çocuklar büyük ilgi gösterdi. Diğer yandan aynı gün öğleden sonraki yan etkinlikte “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı” konusunda EMO İzmir Şubesi’nden İrfan Arabacı bilgilendirmelerde bulundu.

İlk günün yorgunluğu Tepekule Terasında GENEMEK katkılarıyla verilen kokteylde atıldı. Tüm katılımcılar verilen kokteylde bir araya gelerek sohbet etme ve ilk günü değerlendirme imkânı buldular.

Sempozyumun ikinci günü Başkanlığını İsmail Odabaşı’nın yaptığı 3’üncü oturumla açıldı. “1.600 kg kapasiteli bir hidrolik asansörün kabin iskeletinin tasarımı ve Ansys ile sonlu elemanlar analizi” konulu sunumu İstanbul Arel Üniversitesinden Abdülhamit Adsoy yaptı. Bu oturumda “Kaldırma Platformlarının Tasarımı, İmalatı ve Montajına İlişkin Genel Bakış konulu sunum OHC Lift’ ten Onur Tuncer, Cihan Aşkın ve Hikmet Ağar tarafından gerçekleştirildi.

İkinci günün öğleden önceki son oturumunda “Dar Kuyular İçin L karkaslı Asansör Tasarımları”, “Asansörde Konsol ve Bağlantı Parçalarında Oluşan Gerilmeler ve Yeterlift’ten Yücel Kuloğlu’nun yaptığı “Double Drive Asansör Sistemi ve Gigalift Asansör sunumu vardı. Aynı saatte gerçekleştirilen yan etkinlikte ise MMO tarafından düzenlenen “Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı” İzmir ve çevresinden gelen bina yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda bina yöneticilerinin Asansör Yönetmeliğindeki sorumlulukları ve yapmaları gerekenler aktarıldı.

Öğleden sonra Asansör Kumanda Sistemleri Enerji Tüketimi ve verimliliğin artırılması, enerji geri kazanımları ve invertör kontrollü asansör sistemlerinde harmonik kaynaklı problemler konulu 5. Oturum gerçekleştirildi. Yan etkinliklerde ise Ölçüm cihazları ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile Tescil öncesi Periyodik Muayenelerde Kayma Emniyet Tertibatlarının davranışları ve Asansör Montaj Elemanı Eğitim İhtiyacı konularında bilgiler paylaşıldı.

İkinci günün son etkinliği ise sektörün ilgiyle izlediği “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu Panel oldu. Yunus Yener’in yönetiminde düzenlenen Panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Menderes Büyüklü, ASFED’ten Abdurrahman Aksöz, AYSAD’dan Sefa Targıt, EAYSAD’tan Adnan Yedikardeş, TSE’den Yavuz Çetinkaya, EMO İzmir Şube’den Onur Ercan ve MMO’dan Selda Ünver konuşmacı olarak yer aldı.

Panel, günün son etkinliği olmasına rağmen, her sempozyumda olduğu gibi yine büyük ilgi gördü. Özellikle montaj firmalarının 2012 yılından beri gündemlerinde birinci sırada yer alan Asansör Periyodik Kontrollerinin masaya yatırıldığı panelde, Bakanlıktan Menderes Büyüklü, Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile gelen yenilikleri katılımcılarla paylaştı. Asansör Bakım İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hakkında da bilgi veren Büyüklü bu yönetmeliğin de üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve yayınlanması için çalıştıklarını belirtti. Sektör mensubu dernek ve federasyon temsilcileri de üyelerinden aldıkları geri bildirimleri panelde aktararak sorunlara çözüm önerilerini sunup, bakanlıktan ve ilgili muayene kuruluşlarından beklentilerini dile getirdiler. Muayene Kuruluşu olan TSE ve MMO temsilcileri ise sahada yaşadıkları tecrübeleri ellerindeki verileri paylaşarak, bakanlık ve montaj firmaları arasında köprü görevlerini işbirliği içinde yürüttüklerini belirttiler.

Panelin soru cevap bölümü özellikle montaj firmalarının muayene kuruluşları ile yaşadıkları sorunlar ve firmaların bakanlıktan beklentileri üzerinde yoğunlaştı. Bir firma çalışanının denetçilerin talebi doğrultusunda muayene personelini kendi araçları ile getirip götürdüklerini aksi halde kendilerine karşı olumsuz bir tutum içinde olduklarını Bakanlık temsilcisi Menderes Büyüklü’ye aktarmasının ardından Büyüklü, böyle bir zorunluluğun olmadığını, benzer durumları firmaların Bakanlığa veya İl Müdürlüklerine şikâyet etmeleri gerektiğini belirtti. Menderes Büyüklü özellikle muayene kuruluşlarının yayınlanmış olan yönetmelik ve ekleri dışında kendilerine vazife çıkarmamaları doğrultusunda uyarılarda bulundu. Bir başka konuya da değinen Büyüklü hem Onaylanmış Kuruluş olup hem de A Tipi Muayene Kuruluşu olan kuruluşların yaptıkları Son Kontrolde onayladığı asansörü Tescil öncesi muayenede onaylamaması çelişki yaratmaktadır, buna dikkat edilmesi gerekir dedi.

Panelin ardından katılımcılar Genemek firmasının daveti ile İzmir Güzelbahçe’de Meba Balık Restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından 2. Gün sona erdi.

Sempozyumun son günü Alpaslan Temur’un başkanlığını yaptığı 6’ıncı oturum’da, Asansör Sistemlerinin Mobil ve Bilgisayar Üzerinden Çevrimiçi olarak Takibi ile EN 81-28 Standardı ve Acil Durum Alarm Sistemi konularında katılımcılar bilgilendirildi. Yan etkinlikte ise MMO’dan Volkan Erdem Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemlerini anlattı.

Son günün en ilgi çekici etkinliği ise 7. Oturum oldu. Başkanlığını EMO’dan Zafer Güneş’in yaptığı oturumda Kablolu ve Halatlı taşımacılık konularında Menderes Büyüklü, Bülent Çarşıbaşı, Mustafa Görmüş ve Mehmet Ziyaeddin Çelik bilgiler verdi. Bakanlık temsilcisi Menderes Büyüklü 2017 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliğinin (2016/424/AB) gereklerini anlattı. Asansörler kadar yaygın olmayan fakat özellikle tatil beldelerinde ve kayak tesislerinde kullanılan bu sistemlerin imali, piyasaya arzı ve güvenli kullanımına dair uyarılarda bulundu. EMO’dan Bülent Çarşıbaşı da Türkiye’de yaklaşık 46 adet teleferik, telesiyej ve telesky’ın kontrol ve ruhsat çalışmalarını yaptıklarını, bunların denetimlerini de oda olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu tesislerde maalesef zaman zaman muhatap bulamadıklarını belirten Çarşıbaşı, bu durumun olası kazalarda sorumluluk alacak kişi veya kurumlar nezdinde zorluk çıkardığını söyledi. D Kare Gözetim ve Belgelendirme Genel Müdürü Mustafa Görmüş de Teleferik, Telesky ve Telesiyej sistemlerinin belgelendirme aşamaları hakkında bilgilendirme yaptı. Konuyla ilgili üretim ve satış ayağında söz alan Mehmet Çelik de bu sistemlerin üretim ve piyasaya arzı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Son günün öğleden sonraki son oturumunda CE Mühendislik’ ten Cem Bozdağ ve Has Asansör’den Fatih Babalık Asansör Sektöründe Ar-Ge’nin önemi hakkında bilgilendirme yaptılar. Bu sunumların ardından GETA firmasından Ali Baygur ve Uğur Orhon, Elevcon’da da sunumunu yaptıkları “Parametrik Tasarım Süreci ile Özel Üretim Asansörleri ve Üretim Verileri” konulu sunumlarını paylaştılar.

Eş zamanlı bir diğer sunumda ise “Panoramik Asansörler için PSoC Tabanlı Aydınlık Seviyesi Kontrolü”, “Grup Asansör Kontrol Sisteminde Makine Öğrenmesi Yaklaşımı” ve “Bir Hidrolik Asansör Kontrol Sisteminin FluidSIM Yazılımı İle Oluşturulması” konularında bilgiler aktarıldı.

Sempozyumda HAS Asansör yeni patentli kabin kapısını tanıttı

Ziyaretçiler bildiri aralarında sergi alanında kurulan stantları ziyaret ederek hem sohbet etme hem de sergilenen ürünler hakkında bilgi alma imkânı da buldular. Ürünlerin sergilendiği stantlarda öne çıkanlar arasında CE Mühendislik ve HAS Asansör standında sergilenen patentli kapısı ve Aybey Elektronik’in AE-Maestro gibi ürünleri yer aldı.

CE Mühendislik standında sergilenen ve HAS Asansör Ar-Ge merkezinde tasarlanıp üretilen kapı, Haziran 2016 tarihinden itibaren Türk Patent Enstitüsü tarafından altı ayrı patentle koruma altına alınmış bir ürün olarak dikkatleri çekti. CE Mühendislik Genel Müdürü Cem Bozdağ bu yeni ürünün;

Mekanizma Teknik Özelliklerinin; Dar yapısıyla kompakt ve inovatif bir tasarım, tek mekanizma ile 4 farklı kullanım, özel bağlantı elemanları sayesinde 8 adet cıvata ile ayarsız mekanizma panel montajı imkânı, inovatif ve sorunsuz kilit açma sistemi, arıza vermeyen fiş kontak sistemi şeklinde aktardı.

Kısa panel teknik özellikleri olarak da sağ ve sol merkezi olabilen kasa tasarımı, kaynak, punta ve yapıştırma olmadan sıkı geçme metodu ile üretilen ilk kasa paneli, perçin somun kullanımı ile ayar gerektirmeyen kolay montaj imkânı, katlama yöntemi ile el kesmeyen yüzeyler, EN 81-20’ye uyumlu yüksek mukavemet olduğunu belirtti.

9. Asansör Sempozyumu ve Sergisinin kapanışında EMO İzmir Şubesi Teknik Sorumlusu Zehni Yılmaz, tüm katılımcı ve ziyaretçilere bir teşekkür konuşması yaptı. Sempozyum, düzenleme kurulu üyeleri, katılımcılar, ziyaretçiler ve 3 gün boyunca etkinliğin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan işin mutfağındaki personelin de aralarında bulunduğu grubun toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.