İzmir Asansör Sempozyumu 2016

Yayın Tarihi 01 Kasım 2016 Dürdane Abdal Yazdır

“Yapı ve Asansör" ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016, 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir’de yapıldı. 26 bildirinin sunulduğu sempozyumda, teknik makalelerin yanı sıra sektörün güncel sorunları da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği “Yapı ve Asansör" ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016, 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde, İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapıldı.

447’si MMO ve EMO’ya kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı Sempozyum, teknik makalelerin yanı sıra, sektörün güncel sorunlarının da ayrıntılı olarak masaya yatırıldığı bir ortam oldu. Üç gün süren sempozyumda 26 bildiri sunuldu. 9 oturum, iki panel, iki seminer, Yönetici Bilgilendirme Toplantısı ve asansör üzerine çocuk eğitimi konulu bir kurs düzenlendi. İzmir’in nefis Körfez manzarasına bakan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, kenti her mevsim saran rüzgârın eşliğinde, üç gün boyunca hareketliydi. Ekim ortaları olmasına rağmen, Ege’nin cömert güneşi kenti ısıtıyordu ve rüzgârı da melteme çeviriyordu.

Sempozyumun açılış töreni de, Ege’nin bu nadide kentinin insanın içini ısıtan havasına yakışacak şekilde, müzik gösterisiyle başladı. Sempozyumun Yürütme Kurulu Üyelerinden Bülent Çarşıbaşı’nın yanı sıra Ege Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Firuz Balkan ve Prof. Dr. Engin Çakır’dan oluşan Grup Feb’in müzik dinletisi ilgiyle izlendi. Ud, gitar ve ritim eşliğinde icra edilen enstrümantal parçalar, sempozyuma hoşluk kattı. Ardından sempozyumun açılış konuşmalarına geçildi.

MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, sempozyumun akışına ilişkin bilgi verdi. Daha sonra söz alan EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, Türkiye’de asansörlere montaj, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri de dahil olmak üzere ayrılan yıllık kaynağın 500 milyon dolar seviyelerinde olduğuna işaret ederek, "Bu kaynaktan ithalat için ayrılan pay 2015 yılında yaklaşık 246 milyon dolar olmuştur. Bu döngünün kırılması için önümüzdeki 3 gün boyunca gerçekleştirilecek Asansör Sempozyumu’nun bir dönüm noktası olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Ulutaş’tan sonra söz alan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı hesaba katıldığında bu yıl içinde 43 bin 323 adet asansörün kurulmasının beklendiğini aktardı.

“Asansör periyodik kontrolleri bütün ülkeyi kapsamalıdır”

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da, asansörlere dair tüm süreçlerin mühendislik hizmetlerine ait olduğunu belirterek, bu hizmetlerin yeterliliğinin Odalarca belgelendirilmiş mühendisler tarafından yürütülmesi gerekliliğini vurguladı. MMO’nun yaptığı asansör kontrolleri hakkında bilgiler veren Çakar, bu kontrollerde, 2012 yılında asansörlerin yüzde 79’unun, 2013 yılında yüzde 63,30’unun, 2014 yılında yüzde 52’sinin, 2015 yılında yüzde 41’inin, 2016 yılı ilk sekiz ayı itibarıyla da yüzde 36’sının kullanımının sakıncalı bulunduğunu açıkladı. Çakar, mevzuata ilişkin de şunları söyledi: “Son 19 yılda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından altı adet Asansör Yönetmeliği yayımlanmıştır. 1995 tarihli Yönetmelik’te asansör imalat, montaj ve bakım firmalarının mühendis istihdam etmeleri ve bu mühendislerin Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular boşlukta bırakılmıştır.”

Ali Ekber Çakar, sektör ve sorunları üzerine de şöyle konuştu. Sektördeki yetkili firma sayısının yaklaşık 2008 civarında, istihdam edilen makine mühendisi sayısının bin civarında olduğunu söyleyen Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Asansör periyodik kontrollerinin ne yazık ki bütün ülkeyi kapsamaması, mühendis istihdamındaki yetersizlik, meslek odalarının görev ve yetkileri, AB süreç ve standartlarının uyumlaştırılması, piyasa gözetim ve denetimi gibi konulardaki sorunlar sürmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, meslek odaları, üretici firmalar, mühendisler, akademisyenler ve diğer kuruluşların, sürecin bütününde mühendis istihdamı ve meslek odalarının rolleri başta olmak üzere sağlayacağı aktif destek, bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.”

“Asansör periyodik kontrollerinin ne yazık ki bütün ülkeyi kapsamaması, mühendis istihdamındaki yetersizlik, meslek odalarının görev ve yetkileri, AB süreç ve standartlarının uyumlaştırılması, piyasa gözetim ve denetimi gibi konulardaki sorunlar sürmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, meslek odaları, üretici firmalar, mühendisler, akademisyenler ve diğer kuruluşların, sürecin bütününde mühendis istihdamı ve meslek odalarının rolleri başta olmak üzere sağlayacağı aktif destek, bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.”

Konuşmaların ardından, Oda ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kurdelenin kesilmesiyle sempozyumun ve serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra sektör mensupları, 9 oturumdan oluşan sempozyumun ilk oturumunda yerini almaya başladı.

BİRİNCİ GÜN

Öğlene doğru başlayan ilk oturumun konusu, asansör uygulamaları ve denetimi idi. Başkanlığını Yunus Yener’in yaptığı oturumda önce Ametal firmasından Gökhan Doğan, Asansör Uygulamalarında AB ve TR Arasındaki Denetim Farklılıkları başlıklı sunumunu yaptı. Sektörel eğitim eksikliğine vurgu yapan Gökhan Doğan, denetimde talep edilen standart dışı uygulama örneklerinde bulundu.

Ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Gül Dölek “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” başlıklı sunumunda yönetmelik hakkında bilgi verdi. TSE’den Ahmet Nedim Doğan da “Asansörlerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

İkinci oturum standartlar ağırlıklıydı. Başkanlığını Amaç Sarıgülü’nün yaptığı bu oturum, RST Elektronik’ten Barış Güzel’in EN 81-20 ve EN 81-50 Standartlarının İmalatçı Firmalara ve Montaj Firmalarına Getirdiği Yeni Gereksinimler başlıklı sunumuyla başladı. Daha sonra Genemek’ten Devrim Gecegezer’in EN 81-70 ve Standardizasyonun Kat ve Kabin Kumanda Panellerine Etkileri, Wittur Sematic’ten Serhat Koç’un Yangına Dayanıklı Asansör Kapıları sunumuyla devam etti.

Üçüncü oturum, son dönemde sektörün en önemli konuları arasında yer alan periyodik kontrol konusuna ayrıldı. Başkanlığını Sefa Targıt’ın yaptığı oturumda, TSE’den Tamer Çakmak, Asansör Periyodik Kontrol Faaliyetleri isimli sunumunda, TSE’nin asansör kontrol faaliyetindeki yerini ve karşılaşılan sorunları aktardı. Ardından Serdar Tavaslıoğlu, Asansör Kontrolünde Karşılaşılan Farklı Yaklaşımlar isimli sunumunda, rakamlarla sektörün farklılık gösterdiğini vurgulayarak, yönteme ağırlık verdi. MMO’dan Zafer Güneş de, Asansör Periyodik Kontrollerinde Asansörlerin Engelli Kullanıma Uygunluğu ve Kısıtlı Tahribata Karşı Dayanıklı Asansörler Şartlarına Bakış konulu sunumunu aktardı.

Asansördeki ayna saçları taramaya mı yarıyor?

Sempozyumun en renkli etkinliklerinden biri, ilk gün öğleden önce Bülent Çarşıbaşı tarafından gerçekleştirilen, çocuklara yönelik Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı konulu eğitimdi. Eğitime, Duğrallar İlköğretim Okulu 4. sınıf üyesi 50 civarında öğrenci ve iki öğretmen katıldı. Sempozyumun gelenekselleşen etkinliklerinden biri haline gelen eğitim, içinde çocukların rol aldığı bir film ile başladı. Asansöre nasıl binilir, asansörde güvenlikle ilgili neler yapılması gerekir gibi konuları eğlenceli bir üslupla aktaran filmi çocuklar ilgiyle izledi. Bülent Çarşıbaşı daha sonra çocuklara sınav yaptı. Elbette ki çocukların hepsi sınavda başarılı oldu ve hepsine “güvenli asansör kullanıcısı” rozeti takıldı.

Daha sonra çocuklar, filmde izlediklerini, asansör ve yürüyen merdivenlere binerek tatbik ettiler. Grupta ilk kez asansör kullanan çocuklar da vardı. Bülent Çarşıbaşı, çocuklara sorular sorarak asansörle ilgili bilgilerini almaya çalıştı. Çocuklar da oldukça ilginç, eğlenceli sorular yöneltti. Asansörün içinde kalırsak bayılır mıyız, havasız kalırsam ne olur, ayna saçları taramaya mı yarıyor gibi...

Eğitimin hem eğlendirici hem bilgi verici olduğunu söyleyen Bülent Çarşıbaşı, “Bunları aslında büyüklere öğretsinler diye yaptırdık” dedi.

Eğitimin sonunda terasta öğle yemeği yiyen çocuklara, birer kalem ve “Nasıl Güvenli Kullanıcı Oluruz” isimli bir boyama kitabı hediye edildi.

Öğleden sonra da Aybey Elektronik’ten Melih Aybey, Asansör Kumanda Sistemleri Genel Kavramlar başlıklı seminer verdi. Asansör elektroniğine ilişkin kavramların basit tanımlarını, fonksiyonlarını, karşılaştırılmasını içeren eğitim ilgiyle izlendi.

Yapı ve Asansör paneli

Yapı denetimi elemanları asansörü bilmiyor

Hasan Zehir, TSE’den Oktay Akman, AYSAD Başkanı İzzet Güven, Mimarlar Odası’ndan Mehdi Zana Ceylan, EMO’dan Bülent Çarşıbaşı ve MMO’dan M. Berkay Eriş idi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi Hasan Zehir, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde asansörle ilgili kısımlara değindi. Belediyelerin konuya ilişkin sorularına, Bakanlığın verdiği yanıtları aktardı.

EMO adına panele katılan Bülent Çarşıbaşı, bina arsa değerlerinin büyümesiyle birlikte bina yüksekliklerinin de artmaya başladığını belirterek, asansörlerin olmaması halinde bu binaların yapılamayacağını hatırlattı ve asansör mevzuatına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bülent Çarşıbaşı, sempozyumun ana temasının Yapı ve Asansör olma nedeninin, asansör firmalarının, kuyuya göre asansör yapma zorunluluğu olduğunu ve bu konuda mimari kaynaklı sorunlar yaşandığını ifade etti.

Mimar temsilcisi olarak konuşan Mehdi Zana Ceylan da mimari tasarımda asansörün önemine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Mimarların bina projesini ve asansör kuyusunu tasarlarken detaya giremediğini kaydeden Ceylan, engelli asansörünün önemine de değinerek, “Bana göre kat adedi ikiyi geçen bütün binalarda asansör olmalı” dedi.

Berkay Eriş de mimariden kaynaklanan, kuyu, makine dairesi, sahanlıklar, kapı gibi sorunlara değindi. Asansör yapımcısının, kendisine verilen alanı uygun asansör yapmak için kullanamadığını söyledi. Uygun bir alan olmadığı için sonuçta asansörcünün sorumlu olarak algılandığına dikkat çeken Eriş, inşaattan kaynaklanan uygunsuzların yapı denetimi aşamasında gözden kaçtığına işaret eti. Yapı denetimi elemanlarının asansörü bilmediği durumlarla karşılaştıklarını belirten Eriş, avan projenin öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Avan proje yanlışsa her şey yanlış gidiyor. Avan projenin doğru olması ve mimariye adapte edilmesi gerekiyor. Avan projenin sorumlusunun olması ve denetlenmesi gerekiyor. Avan projenin yapılması ve uygulanması, mesleki denetimle sağlanabilir, meslek örgütü denetlemelidir. ”AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Güven, asansörlerin yapıyla uyumunun arsada başladığını vurguladı. “Bu uyum, Odalarımızca yetkilendirilmiş SMM belgeli mühendislerce yapılmış avan projeleriyle devam eder. Belediyelerden, projeyi hazırlayan kişinin yetkili yani SMM belgeli olup olmadığını belgelemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. İzzet Güven, bina ile asansör uyumu açısından, binanın ne amaçla kullanılacağının başta belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Makine dairesi yüksekliğinin yanlış yapıldığını ve uygulamada düzeltilmediğini kaydeden Güven, “AB’nin tanımı doğru. Bina gerekliyse yangın kapısıyla donatılmalıdır” diye konuştu. Panelde son sözü alan Oktay Akman da yapıyla ilgili uygunsuzların müteahhitin sorumluluğunda olduğunu ancak mevzuatımızda böyle olmadığını ve sorumluluğu müteahhite atmanın çözüm oluşturmadığını ifade etti. Akman, asansör avan proje kontrollerinin, belediyelerin anlaştığı muayene kuruluşları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Soru cevap kısmında da konunun çok yönlü olarak tartışıldığı panelde, yapı denetimini denetleyen kimsenin olmadığına vurgu yapıldı. Avan projeyi yapanın sorumlusu olması gerektiği vurgulandı. Gerekli durumda mimarın, makine mühendisinin veya denetçinin yargılanması gerektiğine değinildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, odaların proje onayının kaldırılmasının, mesleki denetime engel olduğundan söz edildi.

Sempozyumun ilk günü, panelin bitmesinin ardından kokteylle son buldu. Genemek’in sponsor olduğu kokteylde sektör mensupları hoş sohbet ortamında ilk günün yorgunluğunu attı. 200 kişilik bir katılımın gerçekleştiği kokteylde Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri Yunus Yener ve İbrahim Aksöz, Genemek Genel Müdürü Devrim Gecegezen’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

İKİNCİ GÜN

Sempozyumun ikinci günü, saat 9.30’da dördüncü oturumla başladı. Alparslan Temur’un başkanlığını yaptığı oturumun ilk sunumunu Blain Hydraulics’den Dr. K.Ferhat Çelik gerçekleştirdi. Hidrolik Asansörlerde VVVF Uygulamaları, Kompozit Malzeme Kullanımı ve Yaşam Döngü Analiz Sonuçları konulu sunumunda, hidrolik asansörlerde doğru kurulum ile makina seçiminin enerji verimliliği ile kurulum maliyetlerine etkisini karşılaştırmalı örneklerle sundu. Müteakibinde; Aybey Elektronik’ten Melih Aybey, Asansörde Tümleşik Kumanda Sistemi, Mikrolift’ten Burak Özpınar da EN81-20’nin Asansör Kumanda Sistemine Getirdiği konulu sunumlarını gerçekleştirdi.
Beşinci oturum da teknik konulara ayrıldı. Serdar Tavaslıoğlu’nun yönettiği oturum, Mik-El’den Serhat Ayaz’ın Kontaktör Kullanımını Azaltan Yenilikçi Sürücüler isimli sunumuyla başladı. Ardından Trakya Üniversitesi’nden Cenk Atlıg, Yeni Nesil Ağa-Bağlı Cihazların Asansör Sistemlerine Etkileri; Akantel Elektronik’ten Alparslan Temur da Asansör Frekans Kontrol Sistemlerine Genel Bakış isimli sunumlarını aktardı.
Murat Kocaman’ın yönettiği altıncı oturum, enerji verimliliği ağırlıklıydı. Bu oturumda sırasıyla;
Mikosis’ten Altan Demir, Hamit Güngör, Erhan Ongun imzalı Asansörlerde Enerji Verimliliği ve Rejeneratif Frenleme Enerjisinin Geri Kazanımı,
Ziehl –Abegg’den Dieter Rieger ve Alparslan Temur imzalı Asansörlerde Enerji Geri Kazanımı,
Arkel’den Melih Küçükçalık’ın Asansörlerde Enerji Sınıflandırılması ve Verimliliği Artırmak İçin Alınabilecek Tedbirler,
EMF Motor’dan Günay Avcı’nın Green Motion Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi isimli sunumları dinlendi.
Anadolu Salonunda oturumlar devam ederken, Ferhat Çelik, Marmara salonunda “Hidrolik Asansörlerde Güç Ünitesi Tasarımı, Valf Seçimi ve Isı Problemleri” başlıklı seminerini sundu.

Asansör Periyodik Kontrolleri paneli

Protokol yapılmayan 22 belediye kaldı

Sempozyumun ikinci paneli, sektörün en önemli konularından biri olan asansör periyodik kontrollerine ayrıldı. Ali Ekber Çakar’ın yönettiği panelin panelistleri Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İlyas Menderes Büyüklü, TSE’den Oktay Akman, EAYSAD’dan Oğuz Yanık adına Zeki Tetik, EBSO’dan Hasan Onur Ercan, EMO’dan Serdar Tavaslıoğlu ve MMO’dan S. Zafer Güneş idi.

İlk sözü alan Menderes Büyüklü, bu toplantıyı Ürün Güvenliği Haftasında yapmanın önemine değindi. Periyodik kontrol verilerini açıklayan Büyüklü, Bakanlık tarafından 23 A tipi muayene kuruluşunun denetlendiğini, 5’inin denetleneceğini, birinin de takip denetiminin yapılacağını söyledi.
İdari para cezası uygulanan kuruluş sayısının 24, yetkisi iptal edilen kuruluş sayısının 1, idari para cezası miktarının da 100.900 TL olduğunu açıkladı.
Menderes Büyüklü’nün açıkladığı bilgilere göre sadece 22 belediyeyle protokol yapılmadı, 8’i protokol aşamasında. (Toplam belediye sayısı 1.396, protokol yapan belediye sayısı 901, asansörü olmayan belediye sayısı 435.) Büyüklü, protokol yapılmayan özel idare sayısının ise 2 olduğunu açıkladı. (Toplam özel idare sayısı 79, protokol yapan özel idare sayısı 48, protokolü olmayan özel idare sayısı 2, asansör olmayan 29.)

TABLO - OCAK-EKİM 2016 DÖNEMİNDE PERİYODİK KONTROL VERİLERİ
Kırmızı etiket iliştirilmiş periyodik kontrol sayısı: 148.402
Sarı etiket iliştirilmiş periyodik kontrol sayısı: 6.510
Mavi etiket iliştirilmiş periyodik kontrol sayısı: 18.236
Yeşil etiket iliştirilmiş periyodik kontrol sayısı: 29.195
Toplam periyodik kontrol sayısı: 202.343


TABLO-OCAK-EKİM 2016 DÖNEMİNDE PERİYODİK KONTROL VERİLERİ
YIL KIRMIZI SARI MAVİ YEŞİL TOPLAM
2012 75.190 % 74 12.062 %12 - 14.002 %14 101.254
2013 96.542 %64 11.407 %7 - 44.329 % 29 162.278
2014 92.743 % 55 9.893 % 6 - 64.689 %39 167.325
2015 117.993 %58 7.856 %4 8.289 %4 70.043 %34 203.231
2016 148.402 6510 18.236 29.195 202.343

PERİYODİK KONTROLLERDE YAŞANAN SORUNLAR

BİNA SORUMLULARI

 • Her ay bakım yapılıyor, muayeneye gerek yok.
 • Eksiklik çıkarsa nasıl yaptıracağım, param yok.
 • Rapor gelmedi geç geldi, uygunsuzluklardan haberim yok.
 • Firmalar muayene kuruluşlarıyla ortak.
 • Her sene revizyon yaptırıyoruz.

İLGİLİ İDARELER

 • Bina sorumlusuna bir şey diyemem, mühürleme yapamam (benim seçmenim.)
 • Uzmanlarınız yetersiz, sayısını artırın.
 • Bütün kontroller bitmeli, tespitler yapılmalı.
 • Muayene ücretleri tabandan olsun.
 • Protokol zamanı ek istekler (maddi-manevi.)

MUAYENE KURULUŞLARI

 • Bakım firması muayeneye nezaret etmiyor / tespit edilemiyor.
 • Bina sorumlusu muayeneyi kabul etmiyor / muayenede bulunmuyor.
 • Sorumlular muayene ücretini ödemiyor.
 • Belediye asansörleri mühürlemiyor.
 • Bakanlık ceza kesiyor.
 • Uzman sayısı ve kalitesi yetersiz.
 • 30-60 günde takip yapılamıyor.
 • Raporlar zamanında gönderilemiyor.

BAKANLIK

 • Tüm asansörler muayene edilsin, tespitleri yapılsın.
 • Yönetmelik şartları sağlansın.
 • Muayene kuruluşlarına ceza keseriz
 • Asansör firmalarına ceza keseriz.

ASANSÖR FİRMALARI

 • Rapor gelmedi, geç geldi. Uygunsuzluklardan haberim yok.
 • 30-60 gün içinde nasıl revizyon yapacağım.
 • Muayeneye gönderecek elemanım yok.
 • Uzmanlar işi bilmiyor.
 • Yine yeni bir yönetmelik standardı yayımlandı.
 • Bakanlık ceza kesmek derdinde.
 • PGD muayeneleri, HYB kontrolleri, CE kontrolleri… Farklı taraflardan farklı kontroller, farklı istekler…

Oktay Akman’ın ardından, Oğuz Yanık adına konuşan Zeki Tetik, asansörlerde tescil ve yıllık kontrol uygulamalarına değindi ve periyodik kontrollerin iki yıla çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Onur Ercan da periyodik kontrollerin sektör için çok olumlu bir uygulama olduğunun altını çizdikten sonra sorunlara değindi ve bu sorunların ASTEK Komitesi tarafından masaya yatırılması beklentisini dile getirdi. “Kontrollerin belgelendirme kontrolü gibi yapıldığını görüyoruz. Burada fazla detaya boğulduğumuzu düşünüyorum. Bunları birlikte konuşmalıyız. 40 yılın eksiğini bir yılda giderebilir miyiz? Kontrollerin ben de iki yılda bir olması gerektiğini düşünüyorum. Piyasayı rahatlatacak önlemler alınmalı. Muayene kuruluşları mühendis bulmakta zorlanıyor. Teknik eğitim çok önemli.” Serdar Tavaslıoğlu da kontrollerin sektör için çok olumlu bir uygulama olduğunun altını çizerek, “Yapabildiklerimiz, yapamadıklarımızdan daha fazla” dedi. Tavaslıoğlu, hazırladığı sunumunda, kontrollerde yaşanan sorunları üç başlık altında özetledi: Kontrollerde aynılık, eğitim sorunu; 30-60 gün içinde asansörün yapımı ve denetimi ve yıllık kontrol periyodu, Elektrik ve mekanik kısımların kontrolü. Serdar Tavaslıoğlu, asansörlerde 30 gün içinde takip denetiminin yapılmasının beklenmesinin, hayata uyan bir yaklaşım olmadığını dile getirdi. Tavaslıoğlu, “Asansör periyodik kontrolleri tek personel ile yapılabilir, ancak hem elektrik hem makine mühendislerinin uzmanlığını gerektiren bir alan. Kontrollerin, her iki meslek alanından yetkin kişilerce yapılması daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.
Panelin son konuşmacısı olan ve MMO adına konuşan Zafer Güneş, belediyelerin asansör periyodik kontrolleri konusunda daha çok adım atması gerektiğini söyledi. Güneş, “Yetkin muayene personeli konusunda sıkıntı var ancak meslek odaları ve TSE bu konuda çalışmalar yapıyor. Periyodik kontrollerde, bakımcı firmaların nezaret etmemesi ve yöneticilerin kontrollere izin vermemesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi.
Panelin soru cevap kısmı da hareketli geçti. Soruların büyük kısmı Menderes Büyüklü’ye yöneltildi. Fevzi Yıldırım’ın, “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yenilenebilir mi” sorusuna Menderes Büyüklü’nün yanıtı, “Bu konuyu tartışabiliriz” şeklinde oldu. Buna tek başına karar veremeyeceğinin altını çizen Menderes Bey, burada verilecek kararla yol haritası belirlenebileceğini söyledi. Soru cevap kısmında kırmızı etiket alan asansörlerin 30 gün, sarı etiketin de 60 gün içinde mühürlenmesi konusu yoğun olarak gündeme geldi. Firma ve dernek yetkilileri tarafından, sürelerin esnetilmesi gerektiği vurguladı. Menderes Bey de bu konunun Bakanlık tarafından gözden geçirileceğini kaydetti. Menderes Büyüklü, panelde sıklıkla vurgulanan, kontrol süresinin iki yıla çıkmasının ise şimdilik söz konusu olmadığını söyledi. Ancak asansörlerde bir miktar daha iyileşme sağlandıktan sonra periyodik kontrollerin iki yıla çıkabileceği mesajını verdi.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Yedinci oturumun sunumları da asansörde yeni teknolojileri içeriyordu. Onur Ercan’ın başkanlık ettiği oturumda önce Buga Otis’ten Özgür Aren, Çift Katlı Asansörlerin Özellikleri ve Akıllı Yolcu Yönlendirme Sistemi’ni anlattı. Ardından Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu’ndan Cebrail Çiflikli ve Başkent Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Emre Öner Tartan imzalı Asansör Dağıtım Yöntemlerinin İncelenmesi İçin Bir Simülatör Geliştirilmesi” konulu sunumu Emre Öner Tartan aktardı.

Sekizinci oturumun konusu ağırlıklı olarak yürüyen merdivenlerdi. Mehmet Ay’ın başkanlık ettiği oturumun sunumları şunlardı:
Yürüyen Merdivenlerde Enerji Verimliliği - Battal Murat Öztürk / Löher Asansör Yürüyen Merdivenlerde Kullanılan El Bandı ve Basamak Zincir Teknolojilerindeki Gelişmeler - Ertürk Karatekin / Royalcert Süspansiyonsuz Asansör Tasarımı ve İmalatı - Salim Tolga Soğucak, Hasan Güngör / HKS HAS Asansör A.Ş., Soner Temur / CE Mühendislik, Kadir Çavdar / Uludağ Üniversitesi.

“Kim sağlık kontrolünü her yıl yaptırıyor ki”

11.30’da Akdeniz salonunda “Bilgilendirme toplantısı” adı altında, asansör mevzuatı ve periyodik kontrolleri hakkında bina yöneticilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Makina Mühendisleri Odasından Zafer Güneş’in yönetmeliğe ilişkin bilgi verdiği toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun Şube Müdürü Aycan Türker ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Mustafa Gürel de bina yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıya bina yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. 200 kişilik salon doldu ve birçok insan ayakta dinledi. Toplantı, periyodik kontrol faaliyetlerinin taraflarından biri olan bina yöneticilerini sürece ilişkin bilgilendirmeyi, özellikle mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili süreleri, yetkili servislerin sorumluluklarını, bina yöneticilerinin yasal sorumluluklarını aktarmayı amaçlıyordu.

Bir buçuk saat olarak planlanan toplantı, katılımcıların ilgileri ve soruları ile üç saati buldu. Toplantıyı ilgiyle takip eden ve sorularıyla gelen vatandaşlardan biri, “Kim sağlık kontrolünü her yıl yaptırıyor ki asansörünkini de her yıl yaptıralım” diye konuştu. 30 günlük sürenin de yanlış olduğunun vurgulanması üzerine Bakanlık yetkilisi Aycan Türker, süre konusunda çalışma yapacaklarını bildirdi.

Dokuzuncu ve son oturum ise hukuk ağırlıklıydı. Başkanlığını Halim Akışın’ın yaptığı oturumun sunumları şunlardı:
Olağanüstü Durumların Şirket Alacaklılarına ve Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi - Ali Osman Özdilek / Aysad Hukuk Müşaviri Asansörlerin Yangın ve Deprem Uyarısına Bağlı Davranışlarına İlişkin Mevzuat Belirlemeleri Işığında Uygulama Örnekleri - Özcan Uğurlu / Mavili Elektronik Acil Durumlarda İş Güvenliği Uygulamaları - Asansörlü Yüksek Binalarda Tahliye - Vedat Bozkan / Toyota Tsusho Europe Sa.

Sempozyum paralelinde Asansör Sergisi düzenlendi

Asansör Sempozyumu ile aynı anda ve aynı mekânda düzenlenen asansör sergisine sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlar katıldı. Sergiye Akar, Arkel, Asray, Ce-Has, Genemek, Geta, IFO, Nzr2020, RST ve TSE’nin yanı sıra Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve sektörde faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları katıldı.

Gözler şimdiden 2018’e çevrildi

Asansör Sempozyumu ve Sergisi 2016’da, asansörle ilgili tüm taraflar, sektörün önemli konularını tartışma olanağı buldu. Bu yıl üçüncü kez bağımsız olarak yapılan Sempozyumun (daha önce INELEX kapsamında düzenleniyordu) bilimsel bildiri ayağının da her seferinde daha da güçlendiğini gördük. Sempozyumdan hoşnut ayrılan sektör, şimdiden 2018’deki sempozyumu bekliyor.