İşsiz Gençler Asansör Bakım ve Onarımcısı Olarak Yetiştiriliyor

Yayın TarihiMart-Nisan, 2017 Yazdır

Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi kapsamında yapılan Asansör Bakım ve Onarım Mevzuatı Semineri tamamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa’da tamamlanan eğitimlerle, işsiz gençlerin mesleki eğitimleri artırılarak sertifika kazandırılması sağlanıyor.

Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi’nin (UMES-AY) son etabı 30 Ocak 2017 tarihinde Bursa’da düzenlendi. 18-23-25 Ocak tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen seminerlerin son etabında birçok firma yetkilisi ve uzmanı, Baia Otel’de gerçekleşen seminerde hazır bulundu.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ve dernek yetkililerinin yoğun ilgi gösterdiği Asansör Bakım ve Onarım Mevzuatı Semineri, açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türk Metal Sendikası Proje Birimi Sorumlusu Adnan Parçalı, projenin tanıtımını gerçekleştirdi. Parçalı, projenin hedeflenen bölgelerde genç nüfusun iş gücüne katılımını sağlayarak istihdam oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığını söyledi. “Yetersiz mesleki eğitime sahip veya meslek eğitim almadığı için istihdamda yer bulamayan işsiz gençlere, istihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri çerçevesinde uygulamalı meslek eğitimi yoluyla nitelik kazandırarak sertifikalandırmak, gençlerin istihdam edilebilirliklerini sağlamak istiyoruz” diyen Parçalı, şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde üniversitelerin elektrik, elektronik ve makine mühendisliklerinden mezun olan 29 genç, meslek liselerinin makine, metal işleri, elektrik ve elektronik bölümlerinden mezun 38 genç, ilköğretim ve genel liselerden mezun, meslek eğitimi almamış olmaları nedeniyle istihdamda yer bulamayan 24 genç mesleki eğitimlerini tamamlayıp, ilgili sertifikalarını alarak istihdama hazır hale gelmişlerdir.”

İlk oturum Royalcert Bölge Müdürü Muzaffer Yaşar’ın konuşmasıyla başladı. 22 ülkede faal olarak uluslararası bir denetim kuruluşu olduklarından bahseden Yaşar, Royalcert firmasının Türkiye’de asansör ve yürüyen merdiven muayeneleri konusunda TürkAk tarafından TS EN 17020:2012 kapsamında akredite A tipi muayene kuruluşu olduğunu söyledi. Yaptıkları periyodik kontrol, takip kontrol ve denetimlerden bahseden Yaşar, Bursa’nın semtlerinde yapılan denetimlerde yeşil etikete sahip asansör oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Son olarak artan takip kontrollerini daha fazla artırmayı ve bu alandaki çalışmaları geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İkinci oturumda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Özkan, iş sağlığı ve güvenliği üzerine hazırladığı sunumunu gerçekleştirdi. Asansördeki etkileme sistemleri ile alakalı video gösterimi ile başlayan sunumda, asansör kaza örnekleri ve nedenleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Üretim güvenliğini sağlamak gerektiğine vurgu yapan Özkan, iş kazalarının sebeplerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarını sunduğu istatistiksel verilerle destekleyen Özkan, kazaların yüzdelik dilimi ve iş kazası öncesinde yapılan yanlışlıklara değindi. “Bir kazanın iş kazası olarak nitelenmesi, kazaya uğrayanın haklarının iş yasaları çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar” dedi. İş kazası gerçekleştikten sonra meydana gelecek hukuki süreç ve sorumluluklardan da bahseden Hasan Özkan, cezai durum hakkında bilgiler paylaştı. Son olarak kazaların oluşmaması için iş güvenliği kültür ve eğitimi verilmesini önerdi ve bu kültürün küçük yaşlardan itibaren yerleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üçüncü oturumda ise A Sınıfı Emekli İş Sağlığı Baş Müfettişi Can Polat Ceren söz aldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgiler veren Ceren, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin şart olduğunu vurguladı. İşverenlerin ve çalışanların genel yükümlülüklerinden de bahseden Polat, 4857 sayılı iş kanununda yer alan maddelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Son oturumda ise tekrar eğitimci Hasan Özkan söz aldı. Asansör bakımı ve bina sorumlusunun görevlerini aktardı. Asansör tedariki için hizmet aldıkları firmadan, satış sonrası hizmetlerden bahsetti. “Asansörü monte eden, monte ettiği her asansör için en az 10 yıllık kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve servis hizmetini sunmak zorundadır” diyen Özkan, son olarak yetkili servis ile ilgili şartlara değindi.

Proje Hakkında

İnsan ve yük taşımasında kullanılan asansörler, artık sıradan hayatın vazgeçilmez araçları arasında yerini aldı. Artan asansör ihtiyacına bağlı olarak “Asansör Bakım ve Onarım Meslek Elemanı” ihtiyacı da artıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, özellikle işsizlere asansör bakım ve onarım meslek elemanı niteliği kazandırmak için, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) IV. Bileşeni “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında uygulanan, “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” altında hibe alan “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlilikleri ile Asansör Bakım ve Onarımcısı Meslek Elemanı Yetiştirme Projesi (UMES-AY)” ile kaliteli eğitim, doğru yönlendirme ve yeterliliklerin belgelendirilmesi bilinciyle, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kalifiye elemanlar yetiştirilerek, sektöre yönelik istihdamın ve istihdam edilebilme kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Bu amaçla, projede; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde ilgili MEB Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde kurulan atölye ve dersliklerde, 3 farklı kursiyer kategorisinde, toplam 122 gence ilgili uzmanlar ve MEB Öğretmenleri tarafından mesleki eğitimler verildi. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerler gerekli yeterlilikleri elde etti ve istihdam edilebilme kapasitelerini artırarak sektörün ihtiyaç duyduğu istihdama hazır kalifiye işgücüne dahil oldu.

Asansör Bakım Onarımcısı Yetiştirme Atölyesi: Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Ankara’da Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul’da Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir’de Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa’da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, asansör bakım ve onarımcısı meslek elemanı yetiştirilmesinde gerekli olan ekipmanlar temin edilerek, 4 adet atölye kuruldu.

Proje kapsamında “Asansör İşleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” ve “Asansör Montaj-Bakım ve Onarım Meslek Elemanları Temel Bilgi ve Uygulama Belgeleri Mevzuatı” kitapları hazırlanarak toplam 500 adet baskı alındı. Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde 405 asansör firması yetkilisine ve 200 apartman yöneticisine, Asansör Bakım-Onarım Mevzuat Semineri verildi. Kursa katılan tüm kursiyerlere proje kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun iş önlüğü ve ferdi kaza sigortası yaptırıldı.

Yine Proje kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde kurulan atölyelerin, proje bitiminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi ile okullarda kalifiye işgücünün yetiştirilerek istihdama kazandırılması adına benzer eğitimlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlanacak. Oluşturulan ders notları, yayımlar ve proje sonuç kitapçığı; proje web sitesi üzerinden paylaşılarak bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her kesimin faydalanabileceği açık bir bilgi kaynağı haline