Engelli Asansörlerinde Ölçü Değişikliği Zorunluluğu Ertelendi

Yayın TarihiOcak, 2017 Yazdır

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, engelli asansörlerinin kabin ölçülerinin minimum 10 kişi olma zorunluluğu Haziran 2017’ye ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2.11.1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 10’uncu maddesinde yer alan “1.1.2017” ibaresi,“30.6.2017” olarak değiştirildi.

5 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle geçici 10. madde, şöyle düzenlenmişti:
“Geçici Madde 10 – 22.5.2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1.1.2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğin 30.5.2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.”

Her binada en az bir engelli asansörü bulunmak zorunda

Yönetmelik değişikliği, asansör sektörü açısından, engelli asansörlerinin ölçülerini yeniden gündeme getiriyor. Bu değişikliğin sonuçlarına göre, bazı büyükşehir belediye sınırlarında engelli asansörlerinin kabin ölçülerinin minimum 10 kişi olma zorunluluğu ertelendi. Haziran 2016’ya kadar, belediyeler kendi imar yönetmeliklerini uygulayabilecek.

Bilindiği üzere asansörlerin yarısı engellilere uygun olmalı. Bu durum, her binada en az bir tane engelli asansörü bulunması zorunluluğunu getiriyor.