EMO, Yetkili Mühendis Belgelemeye Başladı

Yayın TarihiOcak, 2017 Yazdır

EMO’nun bağımsız Personel Belgelendirme Kuruluşu EMBK, TÜRKAK Akreditasyonu için başvuruda bulunarak Ekim ayından itibaren eğitim ve belgeleme yapmaya başladı. Bundan sonra EMO bünyesindeki Mühendis Yetkilendirme Belge sınavları ve belgeleri EMBK tarafından verilecek.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın 1-2 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan 45. Olağan Genel Kurulu’nda, bağımsız bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) kurulmasına karar verilmişti. Bu çerçevede, TÜRKAK’a akreditasyon başvurusu yapılarak, EMBK (EMO Personel Belgelendirme Kuruluşu), Mühendis yetkilendirme belgelerinin ve sınavlarının yapılacağı ve akredite olacağı bir yapı olarak faaliyetlerine başladı. Böylelikle EMO, yetkili mühendis belgelemeye başlamış oldu. Bundan böyle Mühendis Yetkilendirme Belge sınavları ve belgeleri EMBK tarafından verilecek.

Asansör Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi sınavı yapıldı

EMBK (Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu), Mühendis Yetkilendirme Belgelerinin ve sınavlarının yapılacağı ve akredite olacağı bir yapı olarak faaliyete başladı. EMKB tarafından, Mühendis Yetkilendirme sınavlarının sonunda başarılı olanlara Ekim 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki belgeler verilecek:

  • Asansör Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik Tesislerinde 1 kV Altı ve 1 kV Üstü Topraklamalar Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik Tesislerinde 1 kV Altı Topraklamalar Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Mühendis Yetki Belgesi

EMO, bu alanlarda eğitimlere ve sınavlara başladı. Asansör için ikinci eğitim ve sınav 26 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu konuda görüşlerini aldığımız EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyon Başkanı Bülent Çarşıbaşı, MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim) bünyesinde verilecek belgeye ve sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Odamızın yetki çerçevesinde düzenlenen belgelerin çeşitli gerekçelerle başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenmek istemesine yönelik idari ve hukuki düzeylerde mücadelesi için bir ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle MİSEM (Meslek içi Sürekli Eğitim) organizasyon yapısı içerisinde verilen belgelerin (Asansör Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi vb.) Personel Belgelendirme Kuruluşu ile eğitimlerin içeriği ve sonuçları bakımından değişiklik yapılmadan, organizasyon yapısı standartlara uyarlanarak, tanınırlığı konusunda gelebilecek eleştiriler önlenecek, daha kurumsal bir yapı içerisinde çalışmalar başlatılmıştır.
Odamız 45. Olağan Genel Kurulu‘nda MİSEM belgelendirme faaliyetleri için Personel Belgelendirme Kuruluşu oluşturulmasına, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirmesi faaliyetlerinde uygulanması için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tüzel kişiliği altında bağımsız bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) kurulmasına karar verilmiştir.”

Standartlar yetkin mühendisi zorunlu kılıyor

Asansör sektöründeki önemli standartlar ve mevzuatlar, yetkin mühendis görevlendirilmesini zorunlu kılıyor. Bilindiği üzere, 20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren TS EN 81-1/2 Standartları yerine TS EN 81-20/50 Standardı zorunlu uygulamaya girecek. EN 81-20/50 Standardına göre de Bakım, muayene veya kurtarma çalışmasını yapmak üzere yasaklı alanlara girecek elemanlarının yetkili ve Yetkin kişi olması gerekiyor. Standardın, Tanımlar ile ilgili 3.2 ve 3.7 maddelerinde, Yetkili Kişi ve Yetkin Kişi tanımı ile ulusal bir sertifikasyon tanımı yapılıyor.

Aynı zamanda 1.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personellerinin Belgelendirmesine Dair Tebliğ de konuya değiniyor. Madde 2’de, muayene elemanlarının belgelendirilmesi, İlgili Meslek Odasınca ve Madde 4-ç’de İlgili Meslek Odası da; TMMOB Makina Mühendisleri Odası veya Elektrik Mühendisleri Odası olarak tanımlanıyor. Büylent Çarşıbaşı, bu doğrultuda çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Diğer yandan TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirmesi faaliyetlerinde uygulanması durumunda ve karşılıklı tanınma anlaşmalarının yürürlüğe girdiğinde geçerli olacak.

EMO’nun A tipi muayene kuruluşu olma hazırlıkları da devam ediyor

EMO, 45. Olağan Genel Kurulunda aynı zamanda A tipi muayene kuruluşu olma kararı da almıştı. Bülent Çarşıbaşı EMO’nun bu kararı alırken, uzmanlık alanında Kamusal İşlevlerine devam edebilmeyi, yetkisiz kişilerin sermaye üzerinden meslek alanını işgal etmesini önleyerek kamu yararını, mesleği ve meslektaşlarını korumayı amaçladığını kaydetti ve “EN17020 Standardına göre Akreditasyon hazırlığına başlayan EMO’nun çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.