EMO ve MMO, Asansör Muayene Elemanlarını Belgelendiriyor

Yayın Tarihi 1 Ekim 2016 Yazdır

Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası, Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesinin ardından 27 Eylül 2016 tarihinde eğitimlere başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos 2016 tarihinde EMO ve MMO Genel Merkeze ilettiği yetkilendirme yazısıyla, asansör muayene elemanlarının eğitimi ve belgelendirilmesi faaliyetleri konusunda EMO ve MMO’yu yetkilendirdiğini açıkladı.

Bilindiği gibi, 15.7.2015 tarihli, 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğin 9. maddesi beşinci fıkrasında yer alan, “Muayene elemanının, bu Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/1EC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşlarınca belgelendirilmesi zorunludur. Söz konusu belge beş yılda bir yenilenir” hükmü ile asansör periyodik kontrollerinde görev alacak muayene elemanlarının belgelendirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bu doğrultuda gerek TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşlarınca gerekse ilgili meslek odaları tarafından yürütülecek olan belgelendirme faaliyetlerine yönelik belgelendirme programına ilişkin asgari gereklilikler, 1 Ağustos 2016 tarihli ve 29788 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ ile belirlendi. Tebliğle eğitim sürelerinin ve içeriklerinin tanımlanmasının ardından EMO ve MMO, eğitimleri birlikte verme konusunda adım attı. 3 Ağustos'ta MMO, 4 Ağustos'ta EMO Bakanlığa başvuruda bulundu. Bakanlık da bu başvurular neticesinde, asansör muayene elemanlarının eğitimi ve belgelendirilmesi faaliyetleri konusunda EMO ve MMO’yu yetkilendirdi.

Eğitmenler arasında, dergimizin yayın danışma kurulu üyesi olan Mustafa Tutsak da bulunuyor. Şimdilik EMO’nun 6, MMO’nun 12 eğitmeni var. Bu sayının artacağı öngörülüyor.

Sınav iki aşamalı yapılıyor

EMO ve MMO yaptıkları protokol sonucunda eğitimleri birlikte düzenliyor. Her oda kendi meslek grubundakileri belgelendiriyor.

Eğitimler ilk etapta MMO Ankara Şube binasında yapıldı. İzmir ve İstanbul’daki seminerler de en yakın zamanda başlayacak.

Ankara’daki eğitimler 27, 28 ve 29 ve 30 Eylül 2016 tarihlerinde verildi. 1 Ekim’de Teorik Eğitim Sınavı yapıldı. Sınavı geçenlere Yazılı Sınav Başarı Belgesi takdim edildi. Sınava 30 Muayene Elemanı katıldı. Bu kişiler daha sonra Uygulama Sınavına çağrılacak ve sahada performans sergileyecekler. Uygulama sınavında başarılı olanlara da muayene elemanı sertifikası verilecek. Uygulama sınavının yılsonunda yapılması öngörülüyor.

Belgeli muayene elemanı çalıştırma zorunluluğu 15 Temmuz 2017’ye ertelendi

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ, 7 Eylül 2016 tarihinde,29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, asansör sektöründe belgeli muayene elemanı çalıştırılma zorunluluğu 15 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

Konuya ilişkin görüş aldığımız EMO yetkilileri, zorunlu tarih olan 15 Temmuz 2017’den önce muayeneye giden personelin tamamını belgelendirmeyi hedeflediklerini, eğitimlerin 15 Temmuz 2017’den sonra da devam edeceğini kaydetti.