ELA Konferansı Sürdürülebilir Bir Gelecek

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2018 Yazdır

ELA Konferansı, çevre odaklı birçok konuyu ele aldı.

Sürdürebilirlik, enerji tasarrufu ve çevre tüm sektörleri etkileyen küresel konulardır ve bu konular 16 Nisan’da Stockholm, İsveç’te düzenlenen Avrupa Asansör Derneği (ELA) Konferansı boyunca ön planda yer aldı. “Sürdürülebilir bir Gelecekte Asansörler ve Yürüyen Merdivenler” teması altında gerçekleşen konferans, değişen demografiden modern inşaat modasına kadar değişik alanlardaki konularda uzmanları ağırladı, yapılan sunumlar ise gezegeni etkileyen ve gezegenden etkilenen unsurları ele aldı.

ELA Başkanı Jorge Ligüerre katılımcıları ve misafirleri karşıladıktan sonra 2018 etkinliğinin ELA ve Avrupa Asansör Derneği (EEA) tarafından düzenlenen ilk “makalesiz” konferansı olduğunu vurguladı.

Ligüerre “Konferansı ve de ana temamızla alakalı birçok konuya değinecek çeşitli alanlardan konuşmacıları sunmaktan dolayı gerçekten çok memnunum.” dedi. Konuşmacıları tanıttıktan hemen sonra sabah oturumu başladı.

İlk konuşmacı şehrin sürdürülebilir kentsel gelişime nasıl model oluşturacağıyla ilgili bilgi veren Stockholm’den Bo Hallqvist oldu. Hallqvist, önceden şehir merkezinin yakınlarında bulunan ve terkedilmiş büyük bir endüstriyel alan olan şimdi ise kimyasallardan arındırılmış, oturmaya elverişli, ticari ve dinlenme alanı olarak yapılandırılan Stockholm Kraliyet Limanı’nın yeniden gelişimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Hallqvist, alanın toplu taşımaya, bisiklet, yürüyüş ve toplu alanlara sahip olduğunu vurgularken, çevreye duyarlı tasarımının ve sakinlerce kapsamlı şekilde kullanımının büyük ilgi gördüğünü belirtti.

2.2 milyar Euro (2.61 milyar Dolar) değerindeki proje 236 hektarlık alanı kapsayan proje, küçük karbondioksit alanları içerecek ve 2040 itibariyle fosil yakıtsız olacak şekilde tasarlandı.

Hallqvist’in belirttiğine göre, Stockholm aileyle büyüyen nispeten genç nüfusa sahip bir yer. Bilgi teknolojisini en büyük endüstri haline getirmiş teknoloji dostu bir kent.

Daha sonra, Avrupa Komisyonu yerel biriminden Annika Korzinek akıllı ve sürdürülebilir kentlerin İklim Değişikliğiyle ilgili yapılan Paris Anlaşması’nda oynadığı role değindi. Girişimin nasıl işlediğini ve geleceğe yönelik hedeflerin ne olduğunu gösteren önemli grafiklerle anlaşma hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. 2050 yılına kadar düşük karbon emisyonu için oluşturulan yol haritası %80 kısıtlama gerektiriyor. Ancak Korzinek’e göre mevcut düzenlemede asıl kısıtlama ancak %40 olabilecek ve böylece eğer hedefin geneline ulaşmak isteniyorsa büyük bir çalışma ve yatırım ihtiyacı doğacak.

Avrupa Birliği (AB)’nin başlıca odaklandığı konulardan bazılarının enerji karşılanabilirliği, sürdürülebilirliği ve güvenliği olduğunu belirtti. Bu hedeflere elektrik piyasası ve enerji verimliliği, bina performansı ve yenilenebilir enerji odaklı yeni kanunlar içeren yönergeler ve girişimlerce ulaşılacak.

ELA’dan Paula Casares ve Robert Wright küresel ekonomi (kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmayı vurgulayan ve sonra yeni kullanım için bu kaynakları düzenleyip yeniden oluşturan) odaklı AB stratejisi ve de konseptin sürdürülebilirlikle nasıl alakalı olduğu hakkında konuştu. Çevresel terimler ve çevreci tasarımları da vurguladı.

Casares girişimin hem üretimi hem de süreçleri devreden çıkarmayı önemsediğini ve mümkün olan yerlerde dönüştürülmüş malzemelerin yeniden kullanımını açıklayarak küresel ekonominin kapsamını anlattı. “Yeni mesleklerin ve daha fazla sürdürülebilir ürünün oluşacağını umarak bu uygulama birçok sektörde başlamış durumda. Yasal faaliyetler küresel ekonomideki küçük ve orta ölçekli girişimcilerin rolüyle ilgili tavsiyelerin bulunduğu 2018 AB Küresel Ekonomi Paketi’nin oluşturulmasını sağladı” dedi.

Ürün kategori kuralları (PCR), yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) ve çevresel ürün beyanatı olmak üzere Casares başlıca çevreci terimlerinin bazılarını açıkladı. ISO 14025’e göre uygulanabilir PCR’den sonra, EPD’nin LCA sonuçlarına dayanan bir ürünün çevresel performansının açıklanması olduğunu belirtti. Son olarak Wright, Avrupa Parlamentosu’nun 2009/125/EC Çevre Tasarımı Direktifi’nin tüm AB ülkelerinde doğrudan geçerli olan ürün bazlı düzenlemelerle uygulanmakta olduğunu ve 2017 yılında asansörler üzerinde bir deneme çalışmasına başlandığını gösterdi. Bu çalışma Çevreci Tasarım Direktifi’nin 15. Maddesi gereğince, Avrupa Komisyonu’na asansörlerin teknik, çevreci ve ekonomik analizini yapma fırsatı veriyor.

Çalışmanın metodolojisi yedi görev tanımından oluşuyor:

 • Görev 1, Kapsam: tanım, standartlar ve kanunlar
 • Görev 2, Piyasalar: hacim ve fiyat aralıkları
 • Görev 3, Kullanıcılar: ürün talep tarafı
 • Görev 4, Teknolojiler: ürün tedarik tarafı
 • Görev 5, Çevre ve Ekonomi: LCA
 • Görev 6, Tasarım Seçenekleri
 • Görev 7, Senaryolar: politika tavsiyeleri. Zaman çizelgesi 18 ayı kapsıyor ve çalışmanın bitişi 2019 Mart olarak belirtiliyor. Daha sonra ise, AB Komisyonu tercih edilen politikaya ve asansörlerin çevresel tasarım kapsamına dâhil edilip edilemeyeceğine karar verecek. Bunun için son tarih 2021.

Bu sunumu takiben panele katılan ana konuşmacıların bulunduğu kısa bir soru cevap oturumu gerçekleşti.

İsveç Asansör ve Yürüyen Merdiven Derneği Hissförbundet Başkanı Daniel Nyman öğle oturumunu İsveç’in yaşlı popülasyonu üzerindeki etkiyi ele alan bir konuşmayla başlattı. Çok katlı binalarda 75.000 girişin asansöre sahip olmadığını ve çok katlı binalarda oturan yaşlı kimselerin yarısının asansöre erişiminin olmadığını belirtti ve şöyle ekledi:

Asansöre erişimi olan yaşlı kimselerin yaklaşık yarısı asansöre ulaşmak için binanın girişindeki merdivenleri kullanması gerekli.

Çok katlı binalardaki dairelerin 3’te 2’si merdivenleri kullanamayacak durumda olan insanlar için erişilemez durumda.

Nyman yaşlı kimselerin mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamalarının ve ihtiyaç olmadıkça pahalı bakım evlerine yerleşmemelerinin teşvik edilmesinin toplumun lehine olduğunu belirtti. “Ev bakımı”ndan ziyade “ev desteği”nin maliyet kazancına odaklanan İsveç yetkilileri asansörler için kısmi fonlama sağlayan ve bakıcı-ev bakımı ihtiyacına bu şartlar altında ihtiyacı olmayan yaşlılara gerekli tertibatın oluşturulmasını kapsayan politikalar benimsemektedir.

Sonraki sunumda, Belçika Ticaret Derneği Agoria’dan Dirk De Moor, yine Agoria’dan Helen Versluys ile birlikte hazırladıkları ürün ve sistemlerin bakım, yeniden kullanım ve geliştirilmesine dair taslak standardı kapsayan ve açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. Düzeltilebilirlik, yeniden dönüştürülebilirlik oranı ve iyileştirilebilirlik oran formüllerinden oluşan taslak bir içerik sundular.

ELA İletişim Komitesi Başkanı De Moor elektronik ekranlar için, eko gereksinimlerine dair taslak düzenlemelerin bulunduğu malzeme verimliliğine ve enerji odaklı ürünlere yönelik mevcut yaklaşımdan bahsederek konuşmasını tamamladı.

İsveç Yapı Federasyonu’ndan Birgitta Govėn Bina Araştırma Kuruluşu Çevre Değerlendirme Metodu (BREEAM) ve Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) standartlarını örnek vererek binalarda çevresel performans belgelendirmesi elde etme yollarını ele aldı. Gözden geçirilmesi gereken talepler ve düzenlemelerden bazıları:

 • Enerji bildirisi
 • Bina gereksinimleri (Boverket Bina Düzenlemeleri,
 • İsveç kanun kuralları)
 • Havalandırma gereksinimleri (Zorunlu Havalandırma Kontrolü)
 • Sertifikalar (Miljöbyggnad, LEED, BREEAM)

Govėn gelecek hedeflerinden de bahsetti:

 • 2040 itibariyle yenilenebilir elektrik enerjisinin yüzde100 üretimi
 • 2045 itibariyle net-sıfır karbondioksit emisyonu
 • 2030 itibariyle yerli ulaşımda yüzde 70 karbondioksit azalımı
 • 2030 itibariyle %50 daha verimli enerji kullanımı (gayri safi yurt içi hasılaya göre)

Govėn şuan neler olduğunu ve hükümete neler teklif edildiğini anlattı:

 • Nisan’da sektörün diğer 8-9 yol haritasıyla birlikte iklim zararsız ve rekabetçi bina sektörü için bir yol haritası sunulması beklendi.
 • Bina zincirinde paydaşlara 26 başvuru
 • Yaklaşık 50 firma ve kuruluş yol haritası başvurularında hemfikir ve İsveç İnşaat Federasyonu bunun uygulanması için çalışmalarda bulunacak.

ELA Konferansının son sunumu diğer sektörlerin sürdürülebilirlik problemini nasıl aştıklarını gösteren ve bazı kıyaslamalara değinen Ingrid Näsström’dan geldi. Näsström, asansör ve yürüyen merdiven sektörüne faydalı olabilecek birtakım tavsiyelerde bulundu:

 • İnanmadıkça konuşma.
 • Net hedefler koy ve ilerle.
 • Dayanışma esastır.
 • Şeytan ayrıntıda gizlidir.
 • Müşterilerinizin işine nasıl değer katabilirsiniz.
 • İletişim kur!

Ardından, başka bir soru cevap oturumu daha gerçekleşti.

Akşam verilen gala yemeği için konferans kurtarılmış ve tamamlanmasına az kalmış 17. yy’dan kalma bir İsveç savaş gemisine ev sahipliği yapan Vasa Müzesi’ne doğru hareket etti. Bir araya gelen misafirler bu muhteşem ahşap yelkenli gemiyi gördü ve onarım ve koruma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yemek boyunca Ligüerre bu konferansın ELA başkanı olarak son etkinliği olduğunu açıkladı. Herkese destekleri için teşekkür edip kuruluş için her şekilde tüm kalbiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. İsveç Derneğine böylesine ilginç bir ortamda konferansın final etkinliğini düzenlemesinden dolayı teşekkür etti ve temsilcilerin konferansı bilgilendirici ve faydalı bulmuş olmalarını umduğunu ifade etti.