ELA KONFERANSI 2019

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2019 by Angela C. Baldwin Yazdır

Avrupa Asansör Derneği tarafından yılda bir düzenlenen konferensta “Dijital Dünyada Asansör ve Yürüyen Merdivenler” konusu ele alındı.

Avrupa Asansör Derneği (ELA) 2019 Konferansı 14 Mayısda Londra’da bulunan Royal Hotel London City’de yapıldı. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik, Avrupa Asansör Derneği (ELA) ile bir diğer Avrupa Asansör Derneği’nin (EEA) 13 Mayısda yapılan genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları çerçevesinde düzenlendi ve aynı akşam Dixie Queen gemisinde düzenlenen gala yemeğiyle sona erdi. Katılımcılar, Thames Nehri’nde dolaşırken yenen yemekten, içeceklerden ve yapılan konuşmalardan büyük keyif aldı.

Konferans katılımcıları ertesi sabah bir araya gelerek gün boyu “Dijital Dünyada Asansör ve Yürüyen Merdivenler” konusunda yapılan sunumları dinlediler. ELA Başkanı Roberto Zappa açılış konuşmasında “ELA, dijitalleşmenin insan hareketleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunun farkında. Bu durum zorluklarla dolu olsa da birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Umarım konuşmaları ve konferansın kalanını keyifle izlersiniz” dedi.

Günün ilk konuşmacısı olan Çin Asansör Derneği (CEA) genel sekreteri Zhang Lexiang CEA ve ELA arasındaki işbirliğinden ve bu işbirliğinin faydalarından söz ederek “ Bu işbirliği global asansör sektörünün müreffeh geleceğinin önünü açmaktadır” dedi. Zhang’a göre, Dünya Asansör Federasyonunun temelini oluşturan işbirliğinin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • Sürdürülebilir bir toplum için çevreyi korurken, yaşam kalitesini iyileştirmek için asansörlerin kullanımını teşvik etmek
  • Kazan-kazan sonucu getirecek yeni bir uluslararası işbirliği modeli oluşturmak
  • Asansör sektörünün ortak refahına yönelik küresel bir topluluk kurmak
  • Sayısallaşma, siber güvenlik ve gizlilik koruma gibi konular için asansör sektörünün ortak değer ve standartlarını belirlemek
  • Ürün güvenliği ve kalitesini temin etmek
  • Markaları ve fikri mülkiyet haklarını korumak
  • Teknoloji, tasarım ve iş alanlarındaki yenilikleri teşvik etmek
  • İş ahlakı ve davranış kurallarını ön plana çıkarmak
  • Küresel bir sosyal sorumluluk standardı sağlamak

Zhang’ın ardından Belçika’nın en büyük işveren örgütü ve meslek odası olan Agoria’nın inovasyon uzmanı Carine Lucas “Dijitalleşme Dünyayı Nasıl Değiştiriyor” başlıklı bir sunum yaptı. Lucas izleyicilerin “Dijital teknolojiyi kullanarak şirketimde ne tür bir etki yaratmak isterim?” sorusunu düşünmelerini istedi. Dijital ekonominin genel ekonomik büyüme için bir gereklilik olduğunu ve bundan en çok organizasyon (süreçler ve operasyonlar), teklifler (ürün, hizmet ve çözümler) ve iş modeli (gelir akışı) olmak üzere üç ana konunun etkilendiğini söyledi.

Kone’dan Kari Suihkonen, günün konusunu müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine ve teknolojinin onlara yeni katma değer katmak için ne tür fırsatlar sunduğuna çevirdi. “Dijitalleşmenin Binaları Değiştirmesi” başlıklı sunumunda Suihkonen, Kone teknolojisinin bakım ihtiyaçlarını ve hataları tespit ederek teknisyenlere nasıl “doğru zamanda doğru bilgiyi edinme” imkanı sunduğundan söz etti. Ekipman verilerinin analiz edilmesinin asansör kapıları, sinyalizasyon, acil durum telefonları, kontrol sistemleri ve kabinlerdekiler de dahil olmak üzere en yaygın arızaları tahmin etmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Kahve molasının ardından, Hollanda Asansör ve Yürüyen Merdiven Mühendisleri Derneği’nden (VLR) Harold Bussing ile Jeroen Bazuin “Dijital Çağda Asansör Kitabı” konusunu gündeme taşıyarak hala kâğıda basılan asansör kitabının dijital versiyonu olmasına duyulan ihtiyaçtan söz ettiler. Hollanda’da dijital bir asansör kitabı hazırlanmasıyla ilgili çalışmalardaki gelişmeler hakkında bilgi verdiler ve sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, verimlilik, izlenebilirlik ve son standartlara uygun biçimde hızlıca güncellenebilir olması gibi faydalarından söz ettiler.

Daha sonra sahneye gelen VFA-Interlift’ten Jan König “Güvenlik Komponentlerinin İzlenebilirliği” hakkındaki sunumunda tavsiye edilen bir sistemin yanı sıra, bu amaca ulaşmak için etiketleme içeriği de dahil yasal gereksinimlerden söz etti.

Bergamo Üniversitesi’nden Dr.Paolo Riva “Mevcut Asansörlerin Dijitalleştirilmesi (Akıllı hale getirilmesi)” başlıklı sunumunda düzeltme ve önlemeye yönelik farklı bakım yaklaşımlarını anlattı. Önleyici bakım hizmetlerinden daha detaylı bahsederken klasik bakım yaklaşımı ile maksimum etkiyi sağladığını söylediği önleyici bakım yaklaşımı arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Öğlen yemeği öncesinde, sabah sunum yapan konuşmacılar soru-cevap oturumu için sahnedeki yerlerini aldılar. Otelin restoranındaki açık büfe öğlen yemeği öncesinde birkaç konu yeniden tartışmaya açıldı. Öğlen yemeği saatinde katılımcılar aralarında sohbet imkanı bulurken ben de yakında bulunan Londra Kulesi’ni görmeye gittim.

Öğlen yemeğinden sonra yeniden bir araya gelindiğinde, Robovision Genel Müdürü Jonathan Berte kürsüye çıkarak “Yapay Zeka” konusunda bir sunum yaptı. İlk programlamanın ardından kendi kendisini programlamaya devam edebilen “yeni yapay zeka dalgası” dediği konuya odaklandı. Konuyu, “Siz bir örnek verirsiniz ve o da bu noktadan yola çıkarak devam eder” diye de açıkladı.

Berte’nin ardından Waide Strategic Efficiency direktörü Paul Waide “Akıllı Bina ve Akıllı Hazır Bulunma Göstergesi Nedir?” sorularını yanıtladı. “ Akıllı teknolojilerin daha fazla kullanımının bina sakinlerinin daha konforlu ve memnun olmalarını ve akıllı enerji sistemlerinde binaların önemli bir rol üstlenmelerini mümkün kılarken daha uygun maliyetli bir biçimde enerji tasarrufu sağlaması da bekleniyor” dedi.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 19 Haziran 2018 tarihli revizyonunda binaların akıllı hazırlıklı olma durumunu derecelendirmek için “Akıllı Hazır Bulunma Göstergesi” denen bir derecelendirme sistemi geliştirilmesi gereğinden söz eden Waive, bu göstergenin amacının binalarda akıllı teknolojilerin kullanımı konusundaki farkındalığı artırmak (özellikle de enerji tasarrufu açısından), müşterileri akıllı bina teknolojilerine yatırımlarını artırmaları konusunda teşvik etmek ve inşaat sektöründeki teknolojik yenilikleri desteklemek olduğunu sözlerine ekledi.

Öğleden sonra verilen kahve molasının ardından yapılan beş kişilik bir panelde önemli bir konu olan “Gelecek için Nitelikli İşgücü” konusu tartışıldı. Moderatörlüğünü Asansör ve Yürüyen Merdiven Sektör Derneği (LEIA) idari müdürü Nick Mellor’un yaptığı panelin diğer katılımcıları Northampton Üniversitesi’nden Stephan Kaczmarczyk, LEIA’dan Dan Charlesworth, Polonyalı Asansör Üreticileri Derneği’nden Tadeusz Popielas ve VFA-Interlift’ten Achim Hutter oldu. Geniş kapsamlı tartışmada işgücü sıkıntısı, beceri uyumsuzluğu, eğitim ve öğretim programları, teknoloji, güvenlik, geleceğe yönelik planlar ve daha birçok konu ele alındı.

“Brexit ve Brexit’in Asansör Sektörüne olan Etkileri” konulu günün son sunumu Mellor ve Ernst&Young’ın Global Ticaret ekibinin direktörü Onelia Angelosanto tarafından yapıldı. “Belirsizlik yeni sabit değer haline geldi” diyen Angelosanto sözlerine “ve Birleşik Krallık bölünmüşlüğe devam ediyor” diyerek devam etti. Angelosanto Brexit’in ticaret üzerindeki olası etkilerinden söz ederken, Mellor da bunun asansör yönetmelikleri ve standartları açısından ne anlama geldiğinden bahsederek şunları söyledi:

“ Sektör olarak, İngiltere’de yönetmelik ve standartlarda herhangi bir değişikliğe gitmek, daha düşük güvenlik standartlarına geçmek veya Avrupa normlarının dışına çıkmak istemiyoruz. İngiltere’de Avrupa Birliği Standartları dahilinde kalmaya yönelik bir anlaşma var. İsimler değişebilir fakat başka bir şey değişemez.”

Mellor ve Angelosanto’nun sunumundan sonra öğleden sonra sunum yapan konuşmacılar soru-cevap bölümü için sahneye geldiler. Konferans resmen sona erene kadar konuşmalar devam etti. Konferansta önemli bir konunun ele alındığından, asansör sektörü adına önemli ve zamanında yapılan sunumların ilham verici olduğundan bahsettiğim konuşmanın ardından Mellor “Bu, katıldığım en iyi konferanslardan biriydi. Tebrikler” dedi. Bundan daha iyisi olamazdı.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan ELA Konferansı hakkında bilgi almak ve bu yıl düzenlenen etkinliğin sunumlarına ulaşmak için http://ela-aisbl.eu/.adresini ziyaret edebilirsiniz.