Birinci Uluslararası, Onuncu Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Gerçekleştirildi

Yayın TarihiOcak-Şubat, 2020 Yazdır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin düzenlediği Birinci Uluslararası, Onuncu Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 23–26 Ekim 2019 tarihlerinde Adana’da Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirildi.

472’si delege olmak üzere toplam da 1.814 kişinin katıldığı kongrede, 14 firma, kurum ve kuruluş da katılımcı olarak stant açtı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) Türkiye Temsilciliği, Uluslararası iş Sağlığı Komisyonu (ICOH), Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA),Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Üniversiteler, TTB, DİSK, KESK, MMO, TMMOB`ye bağlı diğer Odalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Sağlık Bakanlığı, diğer meslek örgütleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, Bilim insanları, mühendisler, doktorlar, işçiler, hemşireler, öğrenciler, sağlık personeli ve ilgili teknik personelin katılımıyla yapılan kongrede; 54 sözlü, 23 poster bildiri sunuldu.

İki açılış paneli, iki konferans ve kapanış oturumu ile toplamda 40 oturumun düzlendiği etkinlikte, Makedonya, Hindistan, Almanya, İngiltere, ABD, İran ve İsviçre’den de bilim insanları ve sendikacılar da bildiri sundu.

Kongre etkinlikleri kapsamında birde kısa film yarışması gerçekleştirildi. “Babalar ve Oğulları” adlı kısa filmi ile Ömer Çolak birinci oldu. Ayrıca Selman Vefa Yıldırım’ın “Apsis Yükü” adlı fotoğraf sergisine de misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Kongrenin panel ve oturumlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı üzerine önemli tespitler ve öneriler yapıldı. Kongrede dile getirilen görüş ve öneriler doğrultusunda, atılması gereken adımlar da sonuç bildirisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda TMMOB ülkemizde kanayan bir yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını da bir kere daha dile getirdi.