Bir Cemiyet

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2019 by Nick Mellor Yazdır

İngiltere’nin Northampton şehrinde Highgate House’da 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknolojileri Sempozyumu’nda inovasyon, tasarım, simülasyon, eğitim ve öğretim, standartlar ve güvenlik ile ilgili konular ve vaka çalışmalarından oluşan etkileyici bildiriler sunuldu. Çeşitli ülkeler, organizasyonlar, disiplinler ve görüşlerden bir araya gelen 120 kişi bu organizasyon boyunca tek vücut halinde bir arada bulundular. Her zaman olduğu gibi, bu organizasyonda yer almak hem bir keyif hem de bir ayrıcalıktı.

Northampton Üniversitesi’nden Profesör Stefan Kaczmarczyk herkesi, özellikle de ilk defa bu organizasyona katılan ve konuşmacı olarak yer alanları selamlayarak açılışı yaptı. İlk oturuma başkanlık eden yazarınız sempozyuma katılanlar açısından burada bir araya gelmenin ve hem resmi bildiriler hem de gayrı resmi tartışmalar yoluyla fikir paylaşımında bulunmanın önemini vurguladı.

İlk oturumda Avrupa Makine Direktifi’nde ele alınan iki konudan söz edildi. David Cooper, özellikle de emniyet tertibatı olmayan asansörlerin asansörlere özel erişilebilir ürünlerle uyumluluk sorunları hakkında bilgi verdi. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sektörü Derneği (LEIA) tarafından bir Teknik Uyarı Notu ile gündeme getirilen bu alandaki endişeler LEIA'nın internet sitesinde de (www.leia.co.uk) bulunmaktadır. Ardından Michael Bottomley Makine Direktifinde bahsedilen çeşitli kaldırma makinelerinden bahsetti ve Makine Direktifinin Asansör Direktifi ile eşit seviyede bir güvenlik sağlayıp sağlamadığı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Yolcu asansörlerinin planlanması ve seçilmesi konusundaki standardın (ISO 4190-6’nın revize edilmesiyle) yakında yayınlanması beklenirken, 2.gün Standartlar ve Güvenlik Oturumunda konuşan Marja-Liisa Siikonen taslak halindeki standartta yer alan asansör seçimi konusunda dikkate alınan gidiş-dönüş süresinin hesaplanması, seçim çizelgeleri ve simülasyonun yararı gibi hususlardan söz etti. Adam Scott tarafınfan yönetilen, trafik ve simülasyon konulu oturumda sunulan bildirilerde simülasyon yöntemlerinin taslak standarda dahil edilmesi konusu tartışmalara yol açtı.

Janne Sorsa bir dikey ulaşım tasarımının ilk adımının daima hesaplamadan geçtiği konusunda mutabakatla geleneksel hesaplama ve simülasyon yöntemlerinin kullanımından söz etti. Ancak daha komplike durumlarda simülasyon daha sofistike bir tasarım aracı sunabilir. Dr.Gina Barney’in bildirisi simülasyondan elde edilen sonuçların doğrulanabilir, şeffaf, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir olup olmadığı sorusunu gündeme getirerek simülasyonu bir standarda oturtmanın zorluklarını vurguladı. Sunduğu sonuçlar simülasyonun tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir olma konusunda bazı eksiklikleri olduğunu ortaya koydu. Oturum, Dr. Lutfi Al-Sharif'in kabin yükü ve tahrik motoru yükleme verilerini derlemek için Monte Carlo simülasyonunun kullanımı üzerine aydınlatıcı ve keyifli bildirisiyle sona erdi.

Farklı oturumlardaki bir dizi bildiri bağlanabilirlilik konularına odaklıydı. Anna Peters, giderek maliyeti daha da düşen ve mevcut asansörlere kolaylıkla uyarlanabilen akselerometre kullanarak asansör yolculuklarını loglama ve analiz etme konusuna değindi. Len Halsey tarafından yönetilen bir oturumda, Fabio Liberali, ekranlarla geniş asansör kabinlerinde sınırsız görüntü ve bilgi sunacak şekilde Nesnelerin İnternetine (IoT) bağlı ekranlar ile dokunmatik kontrol panellerinin kullanımından bahsetti. Dr. Richard Peters, mevcut montajlardan veri edinmeye yönelik standart bir ara yüz sağlayan, asansör ve yürüyen merdiven idare sisteminden ve gözetimin yaygın bir biçimde uygulanmasını önleyen kısıtlardan bahseden bir bildiri sundu.

Dr. Rory Smith, Çin’deki bütün yeni ve modernize edilmiş asansör ve yürüyen merdivenlerde koda tanımlı bir standart ara yüz kullanılarak uzaktan denetlenmesi gereğinden bahseden Çin’deki GB / T 24476 no’lu Asansörler Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yollar için Nesnelerin İnterneti Şartnamesinin geliştirilmesinden söz etti. Bu tür bir geliştirmenin dinleyicilerin gözünden kaçmayan stratejik etkileri hiç şüphesiz sektörün geri kalanının yanıt vermesini gerektirecektir.

Barney başkanlığında mühendislik üzerine yapılan oturumda halat rezonansının etkilerine yönelik iki bildiri sunuldu. Kaczmarczyk, binadaki sallanmanın halat hareketi üzerindeki etkilerini azaltmak için aktif ve pasif kontrol stratejilerinin yararını inceleyen çalışmadan söz etti. Tokyo Denki Üniversitesinden Suzuko Tamashiro halatların deprem gibi nedenlerle asansör boşluğundaki ekipmana dolanması sorunundan bahsetti. Bu sunum, üniversitenin son sempozyumlara sismik konularda yaptığı katkıların bir devamı niteliğindeydi. Oturum, Barney tarafından Roland Stawinoga’nın makine çerçevelerinde ahşap kullanımı ve binalarda kereste kullanımının ortaya çıkardığı sürdürülebilirlik konuları hakkındaki bildirisinin sunulmasıyla sona erdi.

İlk günün sonunda düzenlenen akşam yemeğinde sonraki sempozyumlarda bildiri ile sonuçlanacak olan ortak çıkarlar ve işbirliği konularındaki tartışmalara devam edildi.

İkinci gün, Cooper’ın başkanlık ettiği ve üç istisnai bildirinin sunulduğu, eğitim ve öğrenim üzerine bir oturumla başladı. Al-Sharif, mühendisliğin çeşitli alanlarına dayalı asansör mühendisliğinin faydaları üzerine ve lisans eğitiminin son yılına uyarlanabilecek bir sunum yaptı. Eğitimcinin rolü ve açık bir eğitim kaynağının faydalarına yönelik geniş bir bilgi de verdi. Daha sonra, Thomas Ehrl bu bildiriyi tamamlayıcı şekilde, farklı öğenim tarzlarından ve uzaktan öğrenim üzerinde sosyal medyanın etkisinden söz eden bir sunum yaptı. Devam etmekte olan araştırması halen büyük bir ilgi görmekte. Bu araştırmanın sonuçları uzaktan öğrenimin gelecekteki gelişimini etkileyecektir. Polonya Asansör Birliğinden Tadeusz Popielas tarafından sunulan son bildiri ile Polonya endüstrisine ve teknik ortaokullar vasıtasıyla uygulanan mesleki eğitim programlarına değinildi.

Phil Hofer tarafından yönetilen oturumda Philip Andrew ile Kaczmarczyk’ın birlikte sundukları bildiride standart tahrik yeteneği hesabında, özellikle de halat rezonanslarının uygulanan tahrik oranlarının kritik tahrik oranını aşmasına neden olabileceği durumlarda, dinamik etkilerden söz edildi. Cooper, yürüyen merdiven kaçışının nedenlerinden ve çeşitli vakalara değinilen bir bildiriyle sahneye geri döndü. Yürüyen merdivenlerin fren muayenesi de dâhil olmak üzere yasal incelemeye ya da kapsamlı incelemeye alınmasının önemi vurgulandı.

Graham Barker’ın başkanlığındaki son oturumda tasarım ve planlamadaki yeni zorluklar, gelişmeler ve bunların nasıl ele alınacağı ile ilgili dört vaka çalışması sunuldu. Scott, şehirlerde bisiklet kullanımındaki artışı ve bunun dikey ulaşım tasarımına getirdiği gereksinimleri ele aldı. Scott’tan sonra sempozyumda ilk kez yer alan üç kişi sahneye çıktı (umarım yine gelecekler). Alan Cronin yaptığı sumumda Londra’daki “Walkie Talkie” binasının yatay ve dikey ulaşımı ile alakalı vaka çalışmasını oldukça bilgilendirici bir biçimde ele aldı. John Stopes, Londra’daki 22 Bishopgate binası için bir dikey ulaşım stratejisi geliştirilirken yaşanan çeşitli zorluklardan ve önceki tasarımda karşılaşılan engellerin nasıl üstesinden gelindiğinden söz etti. Oturum, Phil Pearson’ın yeni bir futbol stadyumunda dikey ulaşımla ilgili yaşanan zorlukları anlattığı ve çeşitli kullanıcı gruplarının erişim, çıkış ve tahliye gereksinimlerinin nasıl sağlandığına dair yaptığı sunumla sona erdi.

Kapanışta, Kaczmarczyk ve Richard Peters konuşmacılara, eleştirmenlere, mekâna ve özellikle de bir kez daha böylesine mükemmel bir etkinlik düzenlediği için Elizabeth Evans'a teşekkür ettiler. Vakıf yöneticileri destekleri için özellikle de stant açanlara müteşekkir olduklarını belirttiler.

Katılımcılar 4-5 Mayıs 2020 tarihlerinde Şangay’da düzenlenecek olan 11.Asansör ve Yürüyen Merdiven Sempozyumunu dört gözle bekliyorlar. Bildiri için çağrı yapılmıştır ve yazarınız inovasyon ve mühendislik konularında daha fazla bildiri gönderilmesini desteklemektedir. Konuyla ilgilenenler daha fazla bilgi için www.liftsymposium.orgadresini ziyaret edebilirler. Bu siteden bu sempozyumda ve öncekilerde sunulan bildirilerin tamamı indirilebilir.

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sempozyumu Tescilli Bina Hizmetleri Mühendisleri Enstitüsü (CIBSE) Asansör Grubu, LEIA ve Northampton Üniversitesi tarafından organize edilmiştir. 23-24 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan 12.sempozyum yine Northampton’da yapılacaktır.