ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda 53 firmaya ödül

Yayın TarihiMart-Nisan, 2017 Yazdır

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla ASO 1. OSB’de yapıldı. 53 başarılı firmanın, 7 ayrı kategoride ödüllendirildiği törende 32 meslek komitesi adına 13 grup temsilcisi hazır bulundu. Asansör sektörü adına ’da ANASDER Başkanı Gürhan Cihaner toplantıda konuşma yaptı.

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla 22 Aralık 2016 tarihinde, ASO 1. OSB’de yapıldı. Toplantıda 32 Meslek Komitesinin 13 grup temsilcisi sektör sorunlarını aktardı. ASO, kuruluşunun 53. yıl dönümünde 53 başarılı firmaya ihracat, kurumlar vergisi, AR-GE, bölgesel gelişmeye katkı, çevre, yaratılan katma değer ve yatırım ödülleri verdi. Ayrıca ASO üyeliğinde 50 yılını dolduran firmalara ’da onur ödülleri verildi.

Toplantının açılışını Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. Özdebir’in konuşmasının ardından meslek komiteleri temsilcileri, asansör sektörü adına da Anadolu Asansörcüler Derneği (ANASDER Başkanı Gürhan Cihaner konuştu. Toplantı Bakan Nihat Zeybekci’nin konuşmasının bitiminden sonra 53. Yıl Ödül Töreniyle son buldu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: İhracat finansmanı sorununa kalıcı çözüm getirilmelidir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada teşvik sistemi hakkında görüşlerini dile getirdi. Şimdiye kadar uygulanan teşvik sisteminin, işletmelerin kâr etmeleri halinde yararlanılacak nitelikte teşviklerden oluştuğunu belirten Özdebir, oysaki işletmelerin kâr etmelerini sağlayacak bir teşvik sistemi kurgulanması gerektiğini vurguladı. İhracatçı firmaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullandıklarına işaret eden Özdebir, kredi faizlerine ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı: “Faiz oranı düşük denilebilecek Eximbank kredilerinde bile aracı banka komisyonlarından dolayı oranlar yükselmektedir. Eximbank kredilerinde aracı bankaların devreden çıkartılması veya komisyon oranının düşürülmesi gerekmektedir. Eğer hayata geçirilirse Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle bu sorunda geçici bir rahatlama sağlanmış olacaktır, ancak soruna kalıcı bir çözüm getirilmelidir. Finansmanda faiz maliyetlerini düşürecek tedbirler alınmalıdır. Bu anlamda uygun faizli kredi garanti fonları çözüm olabilir. KOSGEB kaynakları da artırılmalıdır.”

Piyasa gözetim ve denetimi

Mesleki eğitimi özendirecek tedbirlerin alınması gerektiğini de belirten Özdebir, kalitesiz ürünlerin tespitinin etkili bir piyasa gözetim ve denetim sistemini gerektirdiğini dile getirdi. Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu kamu kurumlarının daha da güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Özdebir, “Denetim kapasitemizi artırmak için sanayi odaları gibi meslek örgütlerine piyasadan numune alıp test ettirme ve kamu otoritesinin test sonuçlarına göre işlem yapma imkânı sağlayacak yeni bir yöntem geliştirilmelidir” ifadesini kullandı.

Özdebir, imalatçı firmaların rekabet gücünün artırılabilmesi için enerji, istihdam ve haberleşme üzerindeki yüksek vergilerin düşürülmesi, elektrik üzerindeki TRT fonu, belediye fonu gibi ilave maliyetlerin kaldırılması önerisinde bulundu.

KOBİ’lerin yeterli finansal kaynaklara sahip olamamaları sebebiyle maliyetlerini düşürebilecek Ar -Ge faaliyetleri ve ileri teknoloji yatırımları yapamadıklarına işaret eden Özdebir, söz konusu yatırımları yapacak firmalara düşük faizli ya da geri ödemesiz kredi olanaklarının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

ANASDER Başkanı Gürhan Cihaner: Paket asansörlerden gümrük vergisi alınmıyor

ANASDER Başkanı Gürhan Cihaner, yerli asansör firmalarının uğradığı haksız rekabete vurgu yaptı. Sektörün bu kapsamda yaşadığı sorunları, Ekonomi Bakanına aktarma fırsatı bulan Cihaner, şunları söyledi:

“Gerek müteahhitler gerekse devlet kurumları, asansör firmalarından, kurulacak asansörlere ait malzemelerden marka şartı istemektedirler. Bu durum rekabeti engelleyici etkide bulunmakta; asansör montaj ve bakımını yapan firmaların gelişmesini engellemektedir.

Yurtdışından gelen asansör parçaları tek tek vergiye tabi iken Paket adı altında ülkemize sokulan ürünlerden gümrük vergisi alınmamaktadır. Sektörün mali yapısı gereğince bu avantajı sadece çokuluslu yabancı firmalar kullanmaktadır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucu ülkemizdeki asansörlerin önemli bir kısmı kayıt altına alınmıştır fakat güvenli hale gelememiştir. Yerli asansör firmaları serbest piyasa koşullarına dayanıklılık ve uyum gösterememiş ve maalesef hemen hepsi yaşama savaşı vermektedir.

İlgilisine verilmeyen, yüksek cezalar, kanun ve yönetmelik şartlarını yerine getirmedeki zorluk ve haksız rekabet ortamı, sektörü toptan merdiven altına itmektedir. Sektör bu kadar önemli ve hayati bir işi ancak rekabet ortamının müsaade ettiği kadar güvenli yapabilmektedir.

İşverenimiz satınalma koşullarını sadece fiyat ve kendi kârlılığı üzerinden değerlendiren, ürünü seçme ve tercih etme hakkı elinde olan fakat sorumluluğu hiç olmayan müteahhitlerdir. Ürünler ancak onun istediği kadar kaliteli ve güvenlidir. Zorunlu bir sigorta sistemi yoktur.”

Bakan Zeybekci, paket asansördeki gümrük mevzuatı konusuyla ilgilendi

Cihaner, saydığı sorunların çözümü için Bakanlığın talimatlarına ve çabalarına sektörün acil ihtiyacı olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gürhan Cihaner’in konuşmasında geçen, paket asansördeki gümrük mevzuatı kısmıyla çok ilgilendi ve bu konuyu bir daha anlatmasını istedi. Cihaner de konuyu kürsüden tekrarladı. Cihaner’den sonra söz alan Bakan Zeybekci, konuşmasında bu konudan bahsetti. Türk asansör sektörünün gelişmiş olduğunu, şehir hastanelerimizde ve kamu kurumlarında yerli asansörün tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve bu konu ile ilgileneceğini aktardı. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin mutlaka ANASDER’i arayıp bilgi alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:Piyasa kendi dengesini bulacaktır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Cecilia Malmström’ün telefonda AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik kararı bildirdiğini aktardı ve anlaşma tarihi olarak 2017’nin ilk çeyreğini gösterdi.

Zeybekci, döviz kuruyla ilgili görüşünü tekrarladı. Daha önce kura müdahale edilmemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Zeybekci, “Hâlâ aynı şeyi söylüyorum. Piyasa kendi dengesini bulacaktır” dedi ve kurla ilgili spekülatif oyunların biteceğini vurguladı.

Sanayicinin daha çok üretmenin yollarına bakması gerektiğini belirten Zeybekci, “Laf üstüne laf değil, iş üstüne iş yetiştirme zamanı, taş üstüne taş koyma zamanı. Biz, sanayimize ve üretimimize inanıyoruz” diye konuştu.

Zeybekci, bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye’nin 7 milyon ilave istihdam sağladığının altını çizerek, bunun çevre ekonomiler yerle bir olurken gerçekleştirildiğini söyledi. İhracat konusuna da değinen Zeybekci, “2017’de Türkiye inşallah, yeniden başlattığı ihracat seferberliğinin sonuçlarını almaya başlayacak” diye konuştu.

Zeybekci, dün Azerbaycan’da çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatarak, iki ülke arasındaki ticaretin ve milli paralarla ticaret yapmanın önündeki engelleri kaldırdıklarını anlattı.

Türkiye’nin para biriminin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Zeybekci, milli paranın kullanımının artırılmasıyla cari açığın da daraltılabileceğini vurguladı. Bazı verilerde bu yılsonu için öngörüde bulunulamadığını ifade eden Zeybekci, “Bazı şeyleri öngöremiyoruz, TÜİK’in en son hesaplama yöntemiyle biraz aklımız karıştı. Onu da inşallah önümüzdeki dönemde netleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kazanan dinamik Türkiye olacak

Azerbaycan’a giderken AB Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström’ün kendisini telefonla aradığını bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

“AB ilgili komiserlerince Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kararı geçti ve bunu AB Konseyi’ne gönderme kararı aldık dedi. Bu çok sevinçli, önemli bir haber. İhracatımızın yüzde 48,5’ini yaptığımız bir blok ile bunu sadece sanayi ürünlerindeki bir kapsamla yapabiliyorduk. Bu kapsamı tarım ürünleri, hizmetler ve kamu alımları da dâhil olacak şekilde genişleteceğiz. İkincisi Türkiye karar alma mekanizmalarına dahil olacak. Üçüncüsü AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ve benzerlerine otomatik olarak taraf olacak. Son derece önemli, tarihi, olumlu bir süreç başlıyor. Hedef olarak 2017’nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek, başlangıç vuruşunu da inşallah Türkiye’de yapmak istiyoruz. 2017’nin sonuna kadar da bitirmek, önemli bir noktaya gelmek istiyoruz.”

Bu konudaki güncellemenin gerçekleşmesi halinde AB ve Türkiye’den hizmet sektörlerinin, kamu alım ihalelerine katılabileceğine işaret eden Zeybekci, bu rekabette kazananın dinamik bir ülke olmayı başaran Türkiye olacağını vurguladı.

Zeybekci, İran ile Tercihli Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesi yönündeki düzenlemenin bir iki hafta içerisinde imzalanabileceğini de bildirdi.

Zeybekci, konuşmasının ardından 53. Yıl Ödül Töreni kapsamında kurum ve kuruluşların yöneticilerine ödüllerini takdim etti.