ASFED, Sivil Toplum ve Dernekçilik Semineri Düzenledi

Yayın TarihiMayıs-Haziran, 2019 Yeliz Karakütük Yazdır

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 21 Şubat 2019’da ASFED toplantı salonunda, sivil toplum örgütlenme yapılarının anlatıldığı “Dernekçilik Eğitimi ve Üye Yönetim Dernek Programı” üzerine uygulamalı bir seminer düzenledi.

Bünyesindeki 16 derneğin yönetim kurulu ve idari personelini kapsayan eğitimde, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara ili yöneticilerinin de yer aldığı iki ayrı oturumda 4 farklı sunum gerçekleştirdi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Haluk Teber, Şef Kamer Kılıç, Beyanname ve yabancı STK Sorumlusu/VHKİ Semra Demirhan, Denetim/VHKİ Uzmanı Mehmet Kolsuz tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, dernekçilik mevzuatı, üye sistemleri, kara defterlerinin kullanımı, idari para cezaları, derneklere yapılan denetimler, derneklerin yükümlülükleri ve kısa ismi DERBİS olan Dernekler Bilgi Sistemi hakkında bilgiler verilirken, katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı.

DERBİS Hakkında

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyannamenin elektronik ortamda yapılmasına yönelik bir uygulamadır. Bu sayede bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanabiliyor. Tüm derneklerin DERBİS üzerinden bilgilerini sisteme aktarması gerekliliği gibi, ASFED gibi büyük teşkilatlanmaların da üye verilerini Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirmesi zorunluluğu bulunuyor.

Derneklere Özel Yazılım Hazırlatıldı

DERBİS’in doğru kullanılabilmesi için tüm derneklerin yaptıkları işlemleri web tabanlı yazılımlar üzerinden yürütmesi gerekiyor. Bu modernizasyonun sağlanabilmesi için ASFED, bağlı dernekleri ile birlikte kullanabileceği özel bir yazılım hazırlattı. Üye Yönetim Sistemi olarak isimlendirilen yazılım, ASFED’in 16 dernek idaresine ücretsiz olarak dağıtıldı.