Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Yayınlandı

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2017 Yazdır

Asansör Montajından önce tasarım, trafik hesabı ve avan projede yaşanan sorunlara çözüm getirmek amaçlı 14 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazetede “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Tebliğ” yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ’de, trafik hesabı, sözleşme, asansör avan projesi ve asansör uygulama projesi gibi birçok konuya açıklık getirildi. Bu kapsamda asansörlere yönelik olarak proje, montaj, tadilat, bakım, standartlar ve ilgili mevzuat üzerine mesleki yeterliliği, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve ilgili diğer mevzuat gereklilikleri çerçevesinde belgelendirilen mühendisler tarafından, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca, yapının/binanın özelliğine, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptırılması zorunlu kılındı. Yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden tarafından avan proje ve asansör uygulama projesi yapılması da zorunlu kılındı.

Yönetmeliğin geçici maddesinde ise “Asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz. İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.” ibaresi ile 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartların uygulamasına da açıklık getirilmiş oldu.