Asansör Teknik Komitesi Toplandı

Yayın TarihiOcak, 2017 Yazdır

ASTEK’in 16. Toplantısında, asansör yıllık muayenelerindeki kontrol kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi için alt komite kurulmasına karar verildi. 30-60 günlük sürenin değiştirilmesi konusu ise karar bağlanmadı.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, asansör sektörünün en etkin oluşumu Asansör Teknik Komitesi’nin (ASTEK) 16.toplantısı 22 Aralık 2016 tarihinde Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonunda yapıldı.

30-60 gün süresi şimdilik değişmedi

7 gündem maddesinin bulunduğu toplantının 3. maddesi, kırmızı ve sarı renkli bilgi etiketlerinin asansörlere iliştirilmesi durumunda, ilk takip kontrolü verilen 30 gün ve 60 gün sürelerinin yeniden belirlenip belirlenmesi konusu idi. Bu konuda sektör yetkililerinin görüşleri alındı ancak karar verilmedi. Aynı maddenin diğer konusu da; “Yılda bir olan periyodik kontrol süresinin, asansörün kullanım yeri, amacı, sıklığı gibi parametreler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi” konusunda da görüşler alındı ancak karar çıkmadı

Kontrol kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi için alt komite kurulacak

Toplantının 4. maddesi olan, “Asansör periyodik kontrollerinde ilgili mevzuat (tebliğ) ekinde yer alan kontrol kriterlerinin yorumuna veya değerlendirilmesine ilişkin oluşan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla; Komite bünyesinde bir alt çalışma grubunun oluşturulması konusunun değerlendirilmesi”nde sonuca varıldı ve komisyon kurulmasına karar verildi. Asansör yıllık muayenelerindeki kontrol kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi için alt komite kurulacak. Komitenin kimlerden oluşacağı Bakanlığın inisiyatifiyle belirlenecek.

Toplantının 5. maddesi, “Asansör durak kapılarının yangına dayanımının, asansör periyodik kontrollerinde tespitini sağlayabilmek amacıyla etiketlendirme zorunluluğunun bir mevzuat (tebliğ) düzenlemesi ile getirilip getirilmemesi konusu” idi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konudaki görüşlerinin alınması için yazı yazılmasına karar verildi.

Toplantıdan bir çalıştay kararı da çıktı. Teleferik telesiyej-teleski ruhsatlandırılması ve yıllık muayeneleri konularında çalıştay düzenlenmesine karar verildi. Çalıştayın, şu anda taslak halinde olan İnsan Taşıyan Kablolu Sistemlerle İlgili Yönetmelik değişikliğinden sonra bir düzenlenmesi kararlaştırıldı.