Asansör Sempozyumu Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor

Asansör Sempozyumu Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor
Yayın Tarihi 7 Nisan 2016 Dürdane Abdal Yazdır

13-15 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacak olan Asansör Sempozyumu ve Sergisi’nin Genişletilmiş Ön Çalışma Grubu Toplantısı, 7 Nisan 2016 tarihinde Fuar Izmir binasında gerçekleşti.

Asansör Sempozyumu ve Sergisi, 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde, Izmir’deki Tepekule Kongre ve Serg! Merkezi’nde 6. kez yapılacak. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) !le TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından İzmir Şubeleri yürütücülügünde düzenlenen, sektörden çok sayıda kişinin ve meslek örgütünün desteklediği Sempozyumun hazırlıkları hızla sürüyor.

Sempozyumun Genişletilmiş Ön Çalışma Toplantısı, 7 Nisan 2016 tarihinde İzmir binasında gerçekleşti. Başta MMO ve EMO olmak üzere sektördeki birçok meslek grubu ve kuruluştan temsilcinin bulunduğu toplantıya 32 kişi katıldı. Sempozyum Sekreteri Berkay Eriş’in yönettiği toplantıda bildiri tarihleri, konuları, ana tema ve sergiye ilişkin konular görüşüldü, öneriler alındı. Ana tema için Asansör ve Bina, Kentsel Dönüşüm konuları öne çıktı. Mimarları ve asansör üreticilerini sempozyuma daha fazla dâhil etmeye dönük öneriler dile getirildi.

6 Haziran 2016: Bildiri başlışı, içerişi ve yazar bilgilerinin sempozyum sekreteryasına ulaştırılması.

1 Ağustos 2016: Bildirilerin sempozyum sekreteryasına ulaştırılması.

5 Eylül 2016: Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi.

Sempozyumun bildiri konuları ise söyle sıralanıyor:

 1. Kumanda ve Kontrol Sistemleri
 2. Kullanıcı ve Çevre Güvenliği
 3. Asansör Tasarımı ve Teknoloji
 4. Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesi (SNEL) İyileştirmeleri
 5. Belgelendirme ve Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları
 6. Engelli Kullanımına Yönelik Çözümler
 7. Teknik Personel ve Mühendis Eğitimleri
 8. İş Güvenliği Uygulamaları
 9. Asansör Sektöründeki Mühendislerin Hak ve Sorumlulukları
 10. Asansörlerde Enerji Verimliliği
 11. Yürüyen Merdiven ve Bantların Tasarım ve Teknolojisi
 12. Yürüyen Merdiven ve Bantların Güvenlik Seviyesi İyileştirmeleri
 13. Asansör Mevzuatı ve Uygulamaları
 14. Periyodik Kontroller ve Değerlendirme
 15. Piyasa Gözetimi ve Denetimi
 16. Acil Durum Asansörü
 17. Asansör Akşam Muayenesi ve Ömürleri
 18. Kabin ve Süspansiyon Tasarımları
 19. PESSERAL Uygulamaları ve Değerlendirme
 20. A3 Uygulamaları
 21. Akıllı Binalarda Asansör Tasarımları
 22. Mevcut Binalara Asansör Tasarımı
 23. Kentsel Dönüşümde Asansör
 24. Asansörlerde Kurtarma Senaryoları
 25. Invertörlerdeki Yeni Gelişmeler
 26. Asansör Kumanda Panolarında Kontaktör Kullanımı
 27. Makina Dairesiz ve Dislisiz Asansörler
 28. Asansörlerde Mobil Uygulamalar
 29. Asansörlerde Iklimlendirme ve Konfor Kriterleri