Asansör Sektörü 2017 Verileri Yayınlandı

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2018 Yazdır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türk Asansör Sektörünün en önemli projeksiyonlarından biri olarak yayınlanan Asansör Sektörü Raporu, 2017 yılına ait önemli verilere ışık tuttu.

Rapora göre 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirilen Asansör periyodik muayenelerine dair geçen 6 yıllık sonuçlara göre, kontrol edilen asansör sayısında ve yeşil etiket alan asansör sayısında önemli bir artışın sağlandığı görüldü. Raporda ayrıca Asansör Periyodik Muayenelerindeki gelişmeler ve analizler, İhracat ve İthalat rakamları, Asansör mevzuatındaki değişimler ve etkileri ile Sektörün ülke ekonomisine, ülke ekonomisinin de sektöre etkileri gibi birçok konu yer aldı.

Yeşil etiketli asansör sayısı yüzde 9 arttı

Yayınlanan raporda 2012 yılında, toplamda 101 bin 254 adet asansörün periyodik kontrolü yapılmışken, 75 bin 190 adet asansöre (yüzde 74) kırmızı etiket, 12 bin 62 adet asansöre (yüzde 12) sarı etiket ve 14 bin 2 adet asansöre de (yüzde 14) yeşil etiket iliştirilmiş. 2017 yılında ise, toplamda 369 bin 73 adet asansörün periyodik kontrolü yapılmış olup, 196 bin 803 adet asansöre (yüzde 53) kırmızı etiket, 11 bin 338 adet asansöre (yüzde 3) sarı etiket, 77 bin 37 adet asansöre (yüzde 21) mavi etiket ve 83 bin 895 adet asansöre de (yüzde 23) yeşil etiket iliştirildiği belirtilmiştir.

30 adet A tipi muayene kuruluşu

2017 Yılı itibariyle akredite olmuş kayıtlı 17 Onaylanmış Kuruluş ve 30 adet de A Tipi Muayene Kuruluşu olduğu bilgisinin de yer aldığı raporda, Türkiye’de faaliyet gösteren asansör firma sayısına da değinilmiş. Rapora göre, Sanayi Sicil kaydı bulunan asansör montaj ve aksam imalat firması sayısının 2 bin 988 olduğu, ayrıca yıllık işletme cetveli veren asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısının da 2 bin 337 olduğu belirtilmiş.

Sektörde çalışan kişi sayısı 37 bin 270 kişi

Sanayi sicil uygulamaları kapsamında asansör montaj firmalarınca Bakanlığa iletilen yıllık işletme cetveli verileri dikkate alındığında, idari personel ile birlikte sektörde çalışan kişi sayısının 37 bin 270 kişi olduğu görülmektedir. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Türk Standartları Enstitüsü tarafından asansörler için hizmet yeterlilik belgesi (HYB) verilen firma sayısının da 2 bin 438 adet olduğu belirtilmiştir.

2017 yılı dış ticaret hacmi 383 milyon ($)

2017 yılı ihracat ve ithalat rakamlarının yer adlığı raporda; 2017 yılı için dış ticaret hacminin toplamda 383 milyon ($) seviyesinde gerçekleştiği belirtilmiş. Raporda ayrıca Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında, üretilen binaya göre yıllık montaj sayısı, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol hizmetleri, aksam üretimi, bakım ve servis hizmetleri genelinde yaklaşık 1-1,5 Milyar ($) seviyelerinde bir ciroya sahip olduğuna da yer verilmiş.

Sektörün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi: 2017 yılı toplam ithalat ve ihracat verilerine bakıldığında asansör sektörünün yaklaşık olarak 159 milyon $ ihracat değerine karşılık 224 milyon $ ithalat değerini ortaya koyduğu görülen raporda, asansör sektörünün dış ticaret hacminin yaklaşık olarak 383 milyon $ seviyesinde gerçekleştiği belirtilmiş. Bu rakamlara göre bir değerlendirme yapıldığında sektörün yaklaşık olarak 65 milyon $’lık dış ticaret açığı vermiş olduğu görülmektedir. Bir önceki yıl göz önünde bulundurulduğunda dış ticaret hacminde (421 milyon $-2016) azalma görülmekte, bununla birlikte dış ticaret açığının da (157 milyon $-2016) azaldığı görülmektedir.

Sektörün 2014-2023 Projeksiyonu

Önümüzdeki dönem itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği belirtilmiştir. Ayrıca inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde, binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda, Türk asansör sektörünün atılıma geçeceği öngörülmüştür.