Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yayın TarihiEylül-Ekim, 2021 Yazdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Temmuz 2021 tarihinde 31538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklik ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamayacak. Ayrıca yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanıyordu. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1’inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanamayacak. İlgililere uygulanan idari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekecek.

Yine belirtilen süre içerisinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte edene 7223 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servisle ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.