MMO Ege’li Asansörcüleri Bigilendirdi

Yayın TarihiKasım-Aralık, 2017 Yazdır

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ve Uygulamaları” konulu bilgilendirme semineri 19 Eylül 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleşti.

EAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Yanık‘ın da konuşmacı olarak yer aldığı seminere, asansör firmalarının temsilcileri, asansör avan ve uygulama projesi yapan makine ve elektrik mühendisleri ve belediye temsilcilerinden oluşan 80 kişi katıldı. 14 Haziran 2017 tarih ve 30096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18) ve Uygulamaları’ hakkında bilgilendirme amacıyla yapılan seminerde uygulamada karşılaşılan sorunlar da konuşuldu.

Seminerde, yapı ruhsatı düzenlenmeden önce asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca yapının özelliğine göre trafik hesabı yapılması gerektiğinin altı çizildi. Trafik hesabı yaptırıldıktan sonra da yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör için, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansörü monte eden firma arasında proje ve montaj sözleşmesi yapılacağı belirtildi. Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayısına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan, asansör monte eden firma tarafından hazırlanacağı veya hazırlatılacağı ve ilgili mevzuat ile uyumlaştırılmış standardın/standartların avan projede de belirtileceğine vurgu yapıldı.

Ruhsat makamının montaj sözleşmesi, avan proje ve mimari projeyi kontrol ettikten ve onayladıktan sonra yapı ruhsatı düzenlemesinin mevzuat gereği zorunlu hale geldiği ifade edildi. Uygulama projeleri için ise yapı ruhsatı alındıktan ve binanın kabası bittikten sonra, montaja başlamadan ruhsat makamından onay alınması gerektiği aktarıldı.

Tebliğ hükümleri gereği, asansör yaptırıcısı veya bina tasarımcısı mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda, 1705 sayılı Kanuna göre Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün idari yaptırım uygulayacağı aktarıldı.