Elevcon 2018

Yayın TarihiTemmuz-Ağustos, 2018 Dr. Lee Gray, EW Temsilcisi Fotoğraflar Bülent Yılmaz Yazdır

Asansör Teknolojileri kapsamında gerçekleşen 22'nci IAEE Kongresi’ne Berlin ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Asansör Mühendisleri Derneği (IAEE) tarafından iki yılda bir düzenlenen Elevcon'un 22'ncisi 22-24 Mayıs tarihlerinde Berlin’de gerçekleşti. Elevcon 2018 Kongresi yönetim konseyi üyeleri; IAEE ve Elevcon Genel Başkanı Ami Lustig, (Consulting Engineers Ltd, İsrail’den Mühendis S. Lustig, OAM, Avustralya’dan Onursal Başkan John Inglis, Amerika, Vertical Transport Technology Corp.’dan John Antona, Amerika, Architectural Elevator Consulting’den Robert Nicholson, IAEE Hong Kong, Çin Şubesinden Dr. Albert So, Belçika’dan IAEE Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Stier ve Türkiye, Asansör ve Yürüyen Merdiven San. Der. Başkanı Sefa Targıt’tan oluşmaktaydı. Program 31 makale sunumu ve 1 çalıştaydan oluşuyordu; makaleler ‘Asansör Teknolojisi 22: ELEVCON Programı 2018 (Elevator Technology 22: Proceedings of ELEVCON 2018) kitabında yayımlandı.

Kongre, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya dâhil yaklaşık 90 farklı kurum ve kuruluşu temsil eden 25 ülkeden 138 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Kongreye katılan şirket ve kurumlar asansör sistem üreticilerini, parça üreticilerini, danışmanları, ticari kuruluşları, medyayı, standart birliklerini, araştırma gruplarını ve üniversiteleri kapsıyordu. ELEVCON stant açanlar arasında Elevator World, Inc.;Elevatori; Lift-Report; Elfin GmbH; Giovenzana International B.V.; Langer & LaumannIng.-Büro GmbH;Magnetek; Chr. MayrGmbH + Co. KG; NeXtgroupe. V.;PizzatoElettricaS.r.l.; SchwartzGmbH Technical Plastics; Sicor S.P.A.; ve Warner Electric Europe vardı.

Kongre, ilki Lustig diğer ikisi ise Alman temsilciler tarafından verilen 3 farklı hoş geldiniz mesajıyla başladı. İç İşleri Bakanlığı, Yapı ve Toplum Sekreteri Gunther Adler Almanya ve Berlin’e gelen kongre katılımcılarına hoşgeldiniz derken, Alman Asansör Komitesi Başkanı Thomas Pfaff tüm sektöre merhaba dedi. Lustig açılış konuşmasında sektördeki web-tabanlı ürün ve sistemlere karşı giderek artan ilgi sebebiyle meydana gelen zorluklara kısaca değindi. Bilgisayar korsanlığı ve uygun güvenlik önlemleriyle yenilikte denge kurma ihtiyacı konularını yorumladı. Lustig’in belirlediği konulara dijital teknolojiler, yenilik ve güvenlik de dâhildi. Bunlar aynı zamanda daha sonra sunulacak çoğu makalenin odak noktaları olacaktı.

Dijital konular arasında ise öngörülen bakım, özel asansör üretimi, kapı sensör sistemleri, kabin/yolcu iletişim sistemleri ve trafik analizi vardı. İspanya, IK4-Ikerlan, Kontrol ve Gözlem Alanı’ndan Ana Gomez "Asansörlerde Tahmini Bakım Yaklaşımı" makalesinin başyazarıyken, yardımcı yazarlar ise IK4-Ikerlan’dan Oscar Salgado, İspanya, Mondragon Üniversitesi, Mekanik ve Endüstriyel Üretim Bölümü’nden Ekaitz Estaben, İspanya, Orona EIC S. Coop.,Makine Mühendisliği’nden Inge Isasa ve Xabier Hernández’di. Makale elektrik ve mekanik hatalarını belirlemek için “Sanal Sensörlerin” kullanımını ve 1:1 tahrikli asansörünün çalışma özelliklerini simüle etmek için tasarlanan laboratuvar ölçekli asansör deneme testi yoluyla bu yönetimin doğruluğundan bahsediyordu. Gomez bu makalesi ile Elevatori High Tech Ödülü’nü aldı. Bu konuya değinen iki makale daha vardı: İsviçre, WeidmüllerSchweiz AG’den Rami Aro ve Almanya, WeidmüllerInterface GmbH&Co. KG’den Carlos Paiz Gatica tarafından yazılan Tahmini Bakım – Endüstriyel Analitik ile Sağlanan Akıllı Hizmetler" ve Finlandiya, Tampere Teknoloji Üniversitesi’nden Krishna Mohan Mishra, Tomi R. Krogerus ve Kalevi J. Huhtala tarafından yazılan "Otomatik Çıkarma ve Sınıflandırma Özelliği Kullanarak Asansör Sistemlerinin Hata Tanımlaması" idi.

Geta Asansör'den Ali Baygur web ara yüzü ile erişilen parametrik tasarım yazılımından yararlanarak asansör sistemlerinin üretimi konusunu ele aldı. Bu yaklaşım özellikle standart olmayan ayarlar için zamanında yapılan üretim sistemlerini kapsıyor. Baygur’un makalesi her anlamda 19.yy işleminin 21.yy versiyonunu gösteriyor. 1800'lü yıllarda, çoğu asansör kataloğu belirli bir kurulumda asansör inşa etmeyi gerektiren temel bilgileri içeren kuyu boyutu, her katın yüksekliği, çalışma uzunluğu, vs. gibi bir taslak veya listeden oluşuyordu. Potansiyel müşteriler posta ile istenen bilgileri gönderiyor ve üretici de cevaben açıklamada bulunuyordu. Bir müşterinin verisini göndermek için web arayüzü kullanmak modern bilgisayarlı üretim tekniklerini devreye soktuğu için bu eski yöntemi hem güncelliyor hem de geliştiriyor.

Kongrede sunulan iki makale ise geleneksel asansör kapısı ışık perdelerini dijital çözümlerle değiştirmeyi sunuyordu. Toshiba’dan Başyazar Shuhei Noda yine Toshiba’dan Kentaro Yokoi, Hiroshi Sukegawa, Teh Kok Long ve Sayumi Kimura’nın yardımcı yazarlığını paylaştığı “Video Analiz Kullanarak Asansörler için Kapı Güvenlik Fonksiyonu” adlı makalede kapı kapanmasını önlemek ve kapı hareketini belirlemek için video analiz teknolojisinden faydalanarak kameralı fotoelektrik sensor kullanan bir kapı güvenlik sistemi öneriyor (SMART DOOR™). Sistem özellikleri daha geniş bir tespit alanı ve net bir hareket tespiti özelliğini kapsıyor. CEDES’ten Christian-Erik Thöny “Asansör Kapı Sensörlerinde Tarihi Değişim-Işık Perdeleri Tarihe Karışıyor ve Akıllı TOF (Time-to-flight/Uçma Zamanı) Teknolojisiyle Yer Değiştiriyor” isimli makalesinde farklı bir çözüm sunuyor. TOF bir sensörden alınan sinyali, bir nesneyi işaret eden sinyal ve sensöre geri yansıması arasındaki zaman uzunluğu anlamına geliyor. Thöny sensör alanının kapı önüne doğru yayıldığı ve girişi gözlemlemeyi ve yolcu hesaplamayı geliştiren “TOFgard” sensörünü aynı zamanda istenmeyen kabin hareketini önleyici olarak da tanımlıyor.

LU-VE Grup'dan Fabio Liberali, TGD s.p.a.’dan Alessandro Cremaschi ile birlikte “Sihirli Ayna, Geçit: Asansör Kabinleri için IoT Uygulaması” adlı makalede yardımcı yazarlığı paylaşıyor. Yazarların Internet of Things (IoT)/ Nesnelerin İnterneti şeklinde kullandığı terim kongre boyunca en çok kullanılan bu önemli güncel ve akıllı konsepti ve dijital gerçekliği simgeleyen referanslardan biriydi. Liberali ve Cremaschi, asansör kabinlerinde kullanmak için web-tabanlı arayüz-yansımalı bir görüntü sistemi sundu. Yansımalı yüzey genel bilgilendirmeden yolcular için gerçek zamanlı acil durum desteğine kadar birçok işlevin çalışmasını sağlayan bir dokunmatik ekran işlevi görüyordu.

Dijital teknolojiler (hem yazılım hem donanım) 21. yy boyunca trafik analiz stratejilerinin önemli yanlarını oluşturuyor ve trafik analiziyle ilgili makaleler geçmiş Elevcon kongrelerinin ana temalarını oluşturuyordu. Ancak şaşırtıcı şekilde, Berlin’de sunulan (daha önceki kongrelerde ortalamanın 6 veya 7 olduğu düşünüldüğünde) sadece iki makale bu konuya değiniyordu. KONE’den Janna Sorsa “Double-Deck İstikamet Kontrol Sistemi Potansiyelini Gerçekleştirmek” isimli makaleyi ve Hitachi, Ltd. İnşaat Sistemleri İşletme Birimi’nden Takahiro Hatori “Bir Binada İnsanların Sorunsuz Hareketleri için İnsan Akışı Simülatörü Gelişimi" isimli makaleyi yardımcı yazarlar Hitachi R&D Grup’tan FujiwaraMasayasu ve Hitachi, İnşaat Sistemleri İşletme Birimi’nden Toriyabe Satoru ile birlikte sundu. İkinci makale Hitachi’nin insan-akış simülatörü uygulamasını geleneksel asansör çağırma ve hedef-kat rezervasyon sistemleri için inceliyordu.

Güvenlik standartlarının ve kurallarının gelişimi üzerine yazılan makaleler aynı zamanda geçmiş Elevcon kongrelerinin dayanak noktalarını oluşturmakta ve bu anlamda Berlin bir istisna olmaktan çıkmaktaydı. Dört makale de bu konuyu kapsıyordu. Louis Bialy, Asya-Pasifik Alanı (APA)’dan sektör mensuplarına Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’na katılımı arttırmayı hedefleyen “Dünya Çapında Asansör Standartlarının Daha Yaygın İttifakına Doğru" isimli bir makale sundu. Liftinstituut’tan Tijmen M.J. Molema “2028’de Güvenlik, Gelecek Standartların Güvenlik Seviyesini Öngörme" isimli makaleyi sundu. Bu çalışma daha kapsamlı ve ayrıntılı bir veri koleksiyonu için çağrıda bulunuyordu. Hong Kong İnşaat Sektörü Konseyi’nden Ada Y. S. Fung 2010-2016 yılları arasında Hong Kong’taki güvenlik standartlarının gelişimini ele aldı. Bu girişimin sonucunda Asansör Kuyu Çalışmalarının Güvenliğine Dair Prensipler isimli dört ciltlik bir çalışma ortaya çıktı. Yayınlanan ciltler ilginç bir güvenlik standart model öneriyor ve PDF şeklinde indirme imkânı içeriyor.

Başlıklar ise:

  • İnşaat Aşaması Süresince ve Öncesinde Asansör Kurulum Müteahhidine İşi Teslim Etmek,
  • Faaliyete Geçene Kadar Asansör Kurulum Aşaması Süreci,
  • İnşaat Süreci Boyunca İnşaatçıların Asansör Kuyusu İçindeki Taşıması şeklindeydi.

Kongre aynı zamanda belki de “her eski şey artık yeniden yeni” başlığı altında düşünülebilecek konuları aydınlatan makale ve çalıştayları kapsıyordu. Bunlardan ilki iki makale ve bir çalıştay/panel tartışması içeren hidrolik asansörler üzerine yapılan bir oturumdu. MQuattrolifts GmbH’ten Thomas Birnbaum Avrupa Asansör ve Asansör Komponentleri Derneği (ELCA) ve Aragon Teknolojik Enstitüsü’nde yürütülen bir çalışmanın sonuçlarını ele alan “Hidrolik Asansörün Geri Dönüşü" isimli bir makale sundu. Çalışma hidrolik asansörlerin yaşam döngüsü enerji maliyetlerini ve çevresel etkisini ele aldı. Birnbaum’a göre amaç Avrupa’da kullanılan hidrolik asansörlerin kullanımında düşüş yaratan bu sistemler hakkında oluşmuş şehir efsanelerini gidermekti. Hydroware AB‘den Kjell Johansson ve SAAB AB‘den Magnus Landberg bu konuyu “HILA – Orta-Yükseklikteki Binalarda Yeni bir Kompakt MRL Hidrolik Asansör" isimli çalışmada genişletti. Bu çalışma (HILA) “hidrolik sonsuz doğrusal aktüatörü” kullanarak hidrolik asansör tasarımında yeni bir yaklaşım geliştirdi. Bu sistemin çalışması bit.ly/2JNp5Os. adresinde video olarak gösterilmektedir. Johansson ve Landberg Elevatori High Tech Ödülü için diğer finalistlerdi. Oturum Johansson, Birnbaum ve Blain Hydraulics GmbH’ten Ferhat Çelik’in bulunduğu ELCA’dan LucRivet’in başkanlığında “Hidrolik Asansörün Dönüşü” isimli bir çalıştay/panel ile sonlandı.

Asansör, halat ve asansör teknolojilerinde resmen onaylanmış bir uzman olan Wolfram Vogel ve Sautter Lift Components GmbH&Co. KG’den Klaus Sautter "eski" teknolojiler üzerine ikinci çalışmaya yardımcı yazarlık yaptı. “Yenilikçi Tamburlu Asansörler – Minimal Tambur Boyutları – Küçük Halatlar” isimli bu çalışma Tamburlu asansör makinalarının olası geri dönüşünü ele aldı. Hafif, enerji tasarruflu ve minimal kuyu alanı kaplayan bu yeni makineler makine dairesiz (MRL) bir sisteme sahip olmayan binalara kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Bu önerilen özellik 1890’lardaki elektrikli tamburlu makinenin başlangıç gelişiminin arkasındaki mantığı çağrıştırıyor. Bu makineler 19.yy sonlarında hidrolik makineleri koymak için yeterli yeri olmayan eski binalarda kullanmak için tasarlanmıştı.

Bu “eski” teknolojilere karşın, kongre dikey ulaşım için “yeni” bir vizyon sunan bir makaleye yer verdi. “Dijital Çağda Entegre Ulaşımın Geleceği" isimli makalenin baş yazarı PLP/Architecture’den Lars Hesselgren ve yardımcı yazarları yine PLP/Architecture’den Doğuşcan Aladağ ve Linear Motion Technologies Ltd.’ten Rubert Cruise. Önerilen tasarım “dijital olarak kontrol edilen bir ulaşım sistemi” boyunca “skypods” kullanmak için linear motorları çalıştırıyordu. İşlevsel metafor burada her iki yöne doğru düz ve kıvrımlı yollar boyunca hareket eden Skypods ile kentsel ulaşım sistemiydi. Bu fikir 2014 yılında 20'nci Elevcon “Mafsallı Fünikülatör” (The Articulated Funiculator)’de sunulan bir makale konusuydu. Binada sorunsuz şekilde akan sürekli bir asansör sisteminin gelişimi olan 100 yıllık bir sektör hedefinin revize edildiğini be belirtmek gerek.

Elbette yorumlamaya değer başkaca çalışmalar ve sunumlar da vardı ancak 22'nci Elevcon'da tüm aydınlatılan konuları bu kısa makalede belirtmek imkânsız. Yine de eski arkadaşlıkları tazelemek, yeni kişisel bağlantılar kurmak, iletişim ağlarını güçlendirmek için muhteşem bir ortam sağlayan bu kongrenin geçmişte olduğu gibi başarılı şekilde tamamlandığını söylemek lazım. Bu etkileşimleri güçlendiren faaliyetler arasında Berlin’de öğleden sonra gerçekleştirilen bir otobüs seyahati ve ardından iyi bir bira eşliğinde şahane bir Alman yemeği gibi çeşitli sosyal etkinlikler de vardı. Elevcon 2020 hakkında diğer detaylar için www.elevcon.com adresini ziyaret edebilirsiniz.